28 lutego 2020

Projekt ustawy o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw – Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów – BIP Rady Ministrów i Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Ministerstwo Rozwoju chce wyręczyć Ministerstwo Klimatu oraz Ministerstwo Finansów w walce z szarą strefą i przygotowuje projekt zmiany ustawy o odpadach proponując połączenie BDO z JPK.
Poniżej wybrany fragment propozycji:

„W związku z wprowadzeniem od 1 stycznia 2020 r. obowiązku korzystania z Bazy Danych Odpadowych (BDO) w zakresie dokumentowania obrotu odpadami proponuje się, aby dane z BDO weryfikować z danymi posiadanymi przez Krajową Administrację Skarbową pochodzącymi z JPK VAT.
W ramach danych zawartych na odpowiednim dokumencie elektronicznym generowanym w BDO wystawca będzie wprowadzał numer FVAT która dokumentuje płatność za odbiór/zagospodarowanie odpadów. W przypadku gdy w ramach usługi będzie realizowany więcej niż jeden odbiór na odpowiednich dokumentach:
– KPO – karta przekazania odpadów,
– KPOK – karta przekazania odpadów komunalnych,
– DPR – dokument potwierdzający recykling,
– DPO – dokument potwierdzający odzysk,”

Mamy nadzieję, że po ostatnich eksperymentach z BDO ktoś zastanowi się nad proponowanym rozwiązaniem w okresie totalnego bałaganu związanego z prowadzeniem ewidencji w BDO i po pierwszych konsultacjach z branżą prace nad projektem zostaną wstrzymane. Stowarzyszenie FORS popiera każde rozwiązanie które pomoże ograniczyć szarą strefę ale nie takie które wprowadza uczciwym firmom dodatkowe obowiązki i ogromne kłopoty nie tylko z prawidłowym prowadzeniem ewidencji odpadów ale i ewidencji sprzedaży.

Link do projektu

Dołącz do nas

Członkiem Stowarzyszenia Forum Recyklingu Samochodów można zostać w każdej chwili. Zasady są proste: należy wypełnić jedną z trzech deklaracji członkowskich. Po podjęciu stosownej uchwały przez Zarząd, kandydat staje się członkiem Stowarzyszenia. Sekretariat przypomina o zapłaceniu składki przez wysłanie noty statutowej pod koniec każdego kwartału.

Dowiedz się więcej

Partnerzy