4 stycznia 2020

7 stycznia o godz 15:00 posiedzenie Sejmowej Komisji Ochrony Środowiska (BDO)

Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o odpadach oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (druk nr 119).

Projekt przewiduje umożliwienie w przypadku awarii systemu BDO prowadzenie ewidencji w formie papierowej. W projekcie znalazły się objaśnienia do ewidencji o które wnioskował FORS – niestety obowiązujące tylko w wersji papierowej.

Dlatego prosimy o przedstawianie problemów jakie występują przy prowadzeniu ewidencji w BDO do biur poselskich posłów z Państwa regionu.
Wykaz adresów biur poselskich znajduje się na stronie – www.sejm.gov.pl.
Wskazanie przez Państwa problemów pomoże lepiej zrozumieć rozwiązania jakie proponuje FORS.
Kopię przekazanych pism proszę o skierowanie na adres mail –

Dołącz do nas

Członkiem Stowarzyszenia Forum Recyklingu Samochodów można zostać w każdej chwili. Zasady są proste: należy wypełnić jedną z trzech deklaracji członkowskich. Po podjęciu stosownej uchwały przez Zarząd, kandydat staje się członkiem Stowarzyszenia. Sekretariat przypomina o zapłaceniu składki przez wysłanie noty statutowej pod koniec każdego kwartału.

Dowiedz się więcej

Partnerzy