6 czerwca 2020

BDO – KOMUNIKAT

W związku z błędem w BDO – module sprawozdawczości przeznaczonym dla wprowadzających pojazdy, zalecamy wszystkim wprowadzającym pojazdy na polski rynek, którzy są zobowiązani do złożenia sprawozdania za 2019 r.  i mieli w roku 2019 zapewnioną sieć zbierania pojazdów przez cały rok, aby do czasu usunięcia błędu nie składali sprawozdania.
Błąd jest w dziale IV. INFORMACJA O POJAZDACH WYCOFANYCH Z EKSPLOATACJI – uniemożliwia wpisania zera – czyli potwierdzenia, że sieć była zapewniona przez cały rok. Prośba o usunięcie błędu została zgłoszona przez FORS do IOŚ już w dniu uruchomienia modułu (03 06 2020 r.) Do dnia dzisiejszego błędu nie usunięto.Przypominamy, że sprawozdanie za rok 2019 wprowadzający pojazdy powinni złożyć do dnia 11 września 2020 r. Na dzień dzisiejszy nie uruchomiono jeszcze modułu sprawozdawczości którą maja przesłać prowadzący stacje demontażu, punkty przyjęć czy strzępiarki. Natomiast w połowie czerwca 2020 r. zostaną udostępnione sprawozdania o wytwarzanych odpadach i gospodarowaniu odpadami.
O wszelkich zmianach będziemy Państwa informować  na stronie FORS lub w komunikatach kierowanych do członków FORS.

 

Udostępnienie kolejnych funkcjonalności modułu sprawozdawczości

Kto powinien złożyć sprawozdanie o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami?

Dołącz do nas

Członkiem Stowarzyszenia Forum Recyklingu Samochodów można zostać w każdej chwili. Zasady są proste: należy wypełnić jedną z trzech deklaracji członkowskich. Po podjęciu stosownej uchwały przez Zarząd, kandydat staje się członkiem Stowarzyszenia. Sekretariat przypomina o zapłaceniu składki przez wysłanie noty statutowej pod koniec każdego kwartału.

Dowiedz się więcej

Partnerzy