29 października 2020

BDO – Posiedzenie Roboczego Zespołu ds. Recyklingu i Gospodarki odpadami działającego przy Rzeczniku MŚP

Dnia 28 października 2020 r. obradował Roboczy Zespół ds. Recyklingu i Gospodarki Odpadami.

W spotkaniu uczestniczyło ok. 25 osób, a mianowicie przedstawiciele Organizacji zajmujących się tematem gospodarki odpadami, a także 3 osoby będące przedstawicielami Ministerstwa Klimatu i Środowiska.

Podczas spotkania omówiono ogólne problemy związane z funkcjonowaniem bazy BDO oraz stan prac nad projektem UD 33, który zakłada połączenie danych bazy BDO z JPK już od 1 stycznia 2021 r.

Stowarzyszenie FORS było reprezentowane przez Pana Adama Małyszko oraz Panią Agnieszkę Misiejuk.

Prezes FORS Pan Adam Małyszko w swoim wystąpieniu zapytał Dyrektor Departamentu Gospodarki Odpadami Panią Marzenę Berezowską o stanowisko Ministerstwa o uwagi zgłoszone podczas konsultacji publicznych dotyczących projektu UD 33. Przedstawił również główne problemy dotyczące funkcjonowania bazy BDO. Prezes zgłosił m.in. brak możliwości korekty KPO po jej potwierdzeniu, brak możliwości wprowadzenia daty faktycznego przetworzenia, czy też daty przekazania odpadów. Uzasadnił zgłaszaną przez Pana Karola Wójcika potrzebę dodania funkcji umożliwiającej wprowadzenie danych z papierowej karty przekazania odpadów do systemu BDO. Zaapelował także o podjęcie współpracy w sprawie walki z szarą strefą. W odpowiedzi otrzymaliśmy informację, iż połączenie JPK z BDO nie nastąpi w terminie 1 stycznia 2021 r. Natomiast na pozostałe pytania Ministerstwo Klimatu i Środowiska potrzebuje więcej czasu na odpowiedź. Z wielkim rozczarowaniem przyjęto również informację Pana Ministra Jacka Ozdoby, który za pośrednictwem Pani Dyrektor przekazał, że aby walczyć z szarą strefą powinniśmy ją wskazywać zawiadamiając odpowiednie organy – w domyśle „donosić”. Czy to jest rozwiązanie problemu? Poza tematami dotyczącymi bazy BDO Pan Prezes Adam Małyszko zgłosił zagrożenie jakie niesie za sobą rozporządzenie w sprawie sposobu magazynowania odpadów, które wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r. Z odpowiedzi Pani Dyrektor wynika, że problem jest Ministerstwu znany oraz przygotowywana jest w tej sprawie interpretacja lub zmiana przepisów.

Posiedzenie trwało ponad 2 godziny. W zał. link do nagrania

Dołącz do nas

Członkiem Stowarzyszenia Forum Recyklingu Samochodów można zostać w każdej chwili. Zasady są proste: należy wypełnić jedną z trzech deklaracji członkowskich. Po podjęciu stosownej uchwały przez Zarząd, kandydat staje się członkiem Stowarzyszenia. Sekretariat przypomina o zapłaceniu składki przez wysłanie noty statutowej pod koniec każdego kwartału.

Dowiedz się więcej

Partnerzy