15 lipca 2020

Bezpłatne webinarium „Sprawozdawczość o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami w systemie BDO. Dział VIII Pojazdy wycofane z eksploatacji” – 17 lipca 2020

Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy zaprasza na bezpłatne webinarium* Sprawozdawczość o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami w systemie BDO. Dział VIII Pojazdy wycofane z eksploatacji”, które odbędzie się 17 lipca 2020 r. w godz. 10:00 – 11:00.

Internetowe szkolenie skierowane jest do podmiotów, które składają sprawozdania o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami za 2019 rok w zakresie Działu VIII.

Zapisy na szkolenie dostępne są TUTAJ

Dołącz do nas

Członkiem Stowarzyszenia Forum Recyklingu Samochodów można zostać w każdej chwili. Zasady są proste: należy wypełnić jedną z trzech deklaracji członkowskich. Po podjęciu stosownej uchwały przez Zarząd, kandydat staje się członkiem Stowarzyszenia. Sekretariat przypomina o zapłaceniu składki przez wysłanie noty statutowej pod koniec każdego kwartału.

Dowiedz się więcej

Partnerzy