1 września 2022

Ceny ubezpieczeń samochodowych nie pójdą w górę

– Janusz Cieszyński Sekretarz Stanu ds. Cyfryzacji w KPRM

Trwają prace dotyczące ustawy o zmianie ustawy prawo o ruchu drogowym, których celem jest likwidacja opłat wnoszonych przez stacje kontroli pojazdów oraz jednostki samorządu terytorialnego. Jak potwierdza Janusz Cieszyński Sekretarz Stanu ds. Cyfryzacji w KPRM celem ustawodawcy nie było podniesienie opłat dla towarzystw ubezpieczeniowych.

Uzgodnienia

W toku prowadzonych uzgodnień i konsultacji projektu ustawy, przeanalizowano uwagi wniesione przez przedstawicieli towarzystw ubezpieczeniowych oraz stowarzyszeń i organizacji zrzeszających m.in. podmioty zajmujące się handlem samochodami używanymi.

Wprowadzone zmiany

W projekcie, jaki zostanie skierowany pod obrady Stałego Komitetu Rady Ministrów znajdzie się zmiana, która rozwieje podnoszone przez branżę ubezpieczeniową wątpliwości dotyczące ewentualnego skokowego wzrostu opłat. Przewiduje ona 10-krotne obniżenie proponowanego górnego limitu wysokości opłaty ewidencyjnej tj. z 1% do 0,1% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej. Oznacza to, że wysokość opłaty określona w rozporządzeniu nie będzie mogła przekroczyć 5,66 zł.

więcej na: https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/ceny-ubezpieczen-samochodowych-nie-pojda-w-gore

Dołącz do nas

Członkiem Stowarzyszenia Forum Recyklingu Samochodów można zostać w każdej chwili. Zasady są proste: należy wypełnić jedną z trzech deklaracji członkowskich. Po podjęciu stosownej uchwały przez Zarząd, kandydat staje się członkiem Stowarzyszenia. Sekretariat przypomina o zapłaceniu składki przez wysłanie noty statutowej pod koniec każdego kwartału.

Dowiedz się więcej

Partnerzy