21 września 2021

Cykl webinarów organizowanych przez Ministerstwo Finansów

Szanowni Państwo,

W imieniu Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej, pana Tadeusza Kościńskiego, pragnę serdecznie zaprosić Państwa do udziału w cyklu webinariów organizowanych przez Ministerstwo Finansów, poświęconych omówieniu praktycznych aspektów pakietu ulg podatkowych, które zaczną obowiązywać już w 2022 roku. Wszystkie omawiane rozwiązania, podzielone na ścieżki tematyczne, dotyczyć będą kluczowych obszarów działalności firm. Obejmą m. in. rozwiązania innowacyjne, wsparcie ekspansji biznesu na nowe rynki i pozyskiwanie kapitału.

Podatki to ważny czynnik wpływający na potencjał inwestycyjny firm. Dlatego zaprojektowaliśmy szereg rozwiązań podatkowych, zachęcających przedsiębiorców do aktywnego rozwijania swojej oferty i reinwestycji zysków. A prywatnych inwestorów do zaangażowania swoich środków we wsparcie rozwijających się firm. Wsparcie dla ekspansji i rozwoju firm to kompleksowy system zachęt podatkowych obejmujących IPO, Venture Capital, ulgę konsolidacyjną, ulgę na ekspansję oraz Estoński CIT w nowej odsłonie. I tak, ulgi podatkowe wspierać będą wejście polskich firm na giełdę oraz proces inwestowania w nie przez funduszy Venture Capital. Do reinwestycji zysków zachęcać będą nowe zasady wejścia w Estoński CIT. Przepisy podatkowe ułatwią także restrukturyzację firm, która jest często kluczem do zwiększenia efektywności biznesu. Umożliwią również aktywne poszukiwania nowych rynków zbytu, tak by wzrost polskich przedsiębiorstw nie był ograniczony popytem krajowym – w czym pomoże ulga wspierająca ich ekspansję. W aspekcie inwestycyjnym prezentowane rozwiązania sprzyjać będą kreowaniu przyjaznego klimatu dla inwestorów strategicznych, który będzie kluczowy dla przekonania ich do wyboru Polski, jako miejsca ulokowania przyszłych inwestycji. Zachęcam Państwa do udziału w spotkaniach, które poprowadzą eksperci projektujący omawiane rozwiązania.

Zachęcam też do upowszechniania informacji o organizowanych spotkaniach w Państwa firmach oraz Państwa organizacji i wśród jej członków. Wierzymy w to, że wiedza zaczerpnięta u źródła, przyczyni się do dobrego przyjęcia nowych rozwiązań i będzie sprzyjała ich aktywnemu wykorzystaniu w codziennej działalności firm.

AGENDA do spotkana dostępna jest (TUTAJ)

Jan Sarnowski, wiceminister finansów

Informacja organizacyjna:

Webinary będą prowadzone w formule on-line przy wykorzystaniu platformy komunikacyjnej Microsoft Teams z udziałem Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Finansów Jana Sarnowskiego oraz dyrektorów i ekspertów – autorów podatkowych rozwiązań dla firm.

Aby zapisać się na wybrany webinar, osoby zainteresowane udziałem prosimy o przesłanie danych kontaktowych na adres: Jacek.turek@mf.gov.pl

Dołącz do nas

Członkiem Stowarzyszenia Forum Recyklingu Samochodów można zostać w każdej chwili. Zasady są proste: należy wypełnić jedną z trzech deklaracji członkowskich. Po podjęciu stosownej uchwały przez Zarząd, kandydat staje się członkiem Stowarzyszenia. Sekretariat przypomina o zapłaceniu składki przez wysłanie noty statutowej pod koniec każdego kwartału.

Dowiedz się więcej

Partnerzy