20 listopada 2020

DYREKTYWA 2000/53/WE

W dniu 19.11.2020 r. zakończył się kolejny etap otwartych konsultacji dotyczących przeglądu – weryfikacji Dyrektywy 2000/53/EC
Do Komisji Europejskiej wpłynęło 61 opinii z różnych organizacji. Opinię przesłał również FORS.
Zachęcamy do zapoznania się przynajmniej z niektórymi – FORS, EGARA, ACEA,Ministerstwo Środowiska Estonii, Ministerstwo Środowiska Czech, itd.
Poniżej link do materiałów, na pierwszych stronach z reguły jest część tekstu, więcej znajduje się w załącznikach.
Konsultacje nie są zakończone, jeżeli macie Państwo swoje uwagi prosimy kierować je na adres: sekretariat@fors.pl

Dołącz do nas

Członkiem Stowarzyszenia Forum Recyklingu Samochodów można zostać w każdej chwili. Zasady są proste: należy wypełnić jedną z trzech deklaracji członkowskich. Po podjęciu stosownej uchwały przez Zarząd, kandydat staje się członkiem Stowarzyszenia. Sekretariat przypomina o zapłaceniu składki przez wysłanie noty statutowej pod koniec każdego kwartału.

Dowiedz się więcej

Partnerzy