9 stycznia 2020

DZIAŁANIA FORS W SPRAWIE BDO

W dniu wczorajszym, tj. 08 01 2020 r., jeszcze przed dymisją Wiceministra Sławomira Mazurka, Prezes Adam Małyszko przesłał do Ministerstwa Klimatu pismo z pytaniami dotyczącymi prowadzenia ewidencji w BDO. Mamy nadzieję, że pomimo dymisji, otrzymamy niebawem odpowiedź na zadane pytania, którą niezwłocznie opublikujemy na stronie FORS.
W dniu dzisiejszym, tj. 09 01 2020 r., Prezes Adam Małyszko wziął udział w posiedzeniu Sejmowej Komisji Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, rozpatrującej poprawki zgłoszone do zmiany ustawy dotyczącej BDO.
Podczas Posiedzenia Prezes FORS zaapelował do Wiceministra Klimatu oraz Dyrektora IOŚ o podjęcie dialogu z przedsiębiorcami w celu wypracowania rozwiązań ułatwiających prowadzenie ewidencji.
Ustawa dopuszczająca prowadzenie ewidencji w wersji papierowej przez okres 6 miesięcy da czas na wypracowanie odpowiednich rozwiązań prawnych. Niestety roczne sprawozdania za 2019 r., w przypadku wprowadzających pojazdy oraz prowadzących stacje demontażu, trzeba będzie złożyć za pośrednictwem BDO w terminie do 15 marca 2020 r., choć w BDO wciąż nie ma modułu dotyczącego sprawozdawczości.

 

Dołącz do nas

Członkiem Stowarzyszenia Forum Recyklingu Samochodów można zostać w każdej chwili. Zasady są proste: należy wypełnić jedną z trzech deklaracji członkowskich. Po podjęciu stosownej uchwały przez Zarząd, kandydat staje się członkiem Stowarzyszenia. Sekretariat przypomina o zapłaceniu składki przez wysłanie noty statutowej pod koniec każdego kwartału.

Dowiedz się więcej

Partnerzy