26 marca 2020

DZIAŁANIA FORS – aktualizacja 30.03.2020 r.

W dniu dzisiejszym tj. 26 03 2020 r. prezes FORS Adam Małyszko skierował do Rady Przedsiębiorców propozycję dalszych prac zespołów roboczych przy Radzie Przedsiębiorców w formie wideokonferencji.
Podczas dzisiejszej wideokonferencji Rady Przedsiębiorców, propozycję FORS osobiście poparł Rzecznik oraz kilka innych organizacji.
Rzecznik zapowiedział również aby w wideokonferencjach Zespołów Roboczych uczestniczyli przedstawiciele poszczególnych resortów które są odpowiedzialne za rozwiązanie omawianych problemów. Jeżeli w błyskawicznym tempie nie znajdziemy sposobu na szarą strefę i administrację, branża recyklingu pojazdów będzie miała ogromne problemy finansowe.
W ocenie Prezesa FORS propozycje pakietu antykryzysowego, które były również dyskutowane podczas wideokonferencji Rady Przedsiębiorców, nie poprawią sytuacji prowadzących stacje demontażu. Branża musi liczyć się ze znacznym pogorszeniem się sytuacji w kwietniu. Prezes ma nadzieje, że sytuacja zmusi Rząd do przyjęcia, poza doraźnymi zmianami, rozwiązań systemowych które były przez FORS zgłaszane od lat.
FORS zwraca się z prośbą o przekazywanie indywidualnych problemów członków na adres sekretariat@fors.pl postaramy się w miarę możliwości pomóc w ich rozwiązaniu.

w zał.treść propozycji.

„Szanowni Państwo,
Dziękuję za organizację wideokonferencji Rady Przedsiębiorców, rozumiem ilość pracy w tym gorącym czasie jaką wykonuje Rzecznik oraz wszyscy współpracownicy, za pracę tą serdecznie wszystkim jeszcze raz dziękuję.
Proponuję jednak nie zwalniać tempa pracy i po przyjęciu ostatecznego kształtu „Tarczy antykryzysowej” organizować w pilnych sprawach branżowych pracę poszczególnych Zespołów w formie wideokonferencji.
Przedsiębiorcy zgłaszają mnóstwo problemów związanych z nadmierną biurokracją, brakiem zrozumienia administracji, groźbą wysokich kar administracyjnych przy nie zrealizowaniu niemożliwych do wykonania w tym czasie obowiązków.
Np. prawie całkowicie zostało wstrzymane wydawanie nowych decyzji na gospodarowanie odpadami, czy też decyzji o zarejestrowaniu pojazdu. Odpady będą powstawać bez względu na to jakie Państwo wprowadzi ograniczenia , musi ktoś je odebrać i przetworzyć.
Branża którą reprezentuję odbiera pojazdy do kasacji którymi mogły podróżowały w ostatnim czasie zarażone osoby, nikt nam żadnych instrukcji postępowania w tych okolicznościach nie przygotował, sami musimy sobie z tym radzić.
Ministerstwo Klimatu czy Rozwoju w ostatnich miesiącach nie odpowiedziało na żadne nasze pismo w sprawie BDO, nowych decyzji administracyjnych , zabezpieczenia roszczeń, interpretacji przepisów, itp.
Rejestracja i wyrejestrowanie pojazdów praktycznie zostało wstrzymane, w jaki sposób korzystać z pojazdów których nie możemy zarejestrować ? To tylko niektóre problemy o których chcielibyśmy rozmawiać w Zespołach.
Wypracowane przez zespoły rekomendacje, przy akceptacji Rzecznika należałoby przekazywać poszczególnym Resortom.
W mojej ocenie nawet jak wirus ustąpi bardzo szybko , droga powrotu do normalnej pracy przedsiębiorców będzie bardzo długa, dlatego też już teraz należy przygotowywać rozwiązania które ułatwią pracę przedsiębiorcom.”

Adam Małyszko – Prezes Stowarzyszenia Forum Recyklingu Samochodów – FORS

materiały z wideokonferencji:

Prezentacja z wideokonferencji .pdf

Stanowisko Rzecznika w sprawie Tarczy Antykryzysowej .pdf

Dołącz do nas

Członkiem Stowarzyszenia Forum Recyklingu Samochodów można zostać w każdej chwili. Zasady są proste: należy wypełnić jedną z trzech deklaracji członkowskich. Po podjęciu stosownej uchwały przez Zarząd, kandydat staje się członkiem Stowarzyszenia. Sekretariat przypomina o zapłaceniu składki przez wysłanie noty statutowej pod koniec każdego kwartału.

Dowiedz się więcej

Partnerzy