30 kwietnia 2019

Elektroniczna ewidencja w BDO od 1 stycznia 2020 r.?

Rząd przyspiesza prace nad wprowadzeniem elektronicznego systemu ewidencji odpadów, który ma obowiązywać od 1 stycznia 2020. W dniu wczorajszym, tj. 29 kwietnia 2019 r., Rada Ministrów przyjęła projekt zmiany ustawy o odpadach, który ma doprecyzować zasady działania systemu.
  Czy system zadziała od 1 stycznia 2020 r.?
Pomimo, że w ocenie wielu ekspertów dotrzymanie tego terminu jest mało prawdopodobne, to nie należy wykluczać sytuacji, w której dojdzie do zmiany sposobu prowadzenia ewidencji, a o szczegółach dowiemy się 31 grudnia 2019 r. Taka sytuacja ma miejsce w związku ze zmianą wzorów kart ewidencji odpadów, których wzory opublikowano w dniu dzisiejszym (30.04.2019 godz. 16:00) , a obowiązek stosowania wchodzi od jutra.

https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/decyzje-rzadu/projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-o-odpadach-oraz-niektorych-innych-ustaw-0.html

http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2019/819

 

Dołącz do nas

Członkiem Stowarzyszenia Forum Recyklingu Samochodów można zostać w każdej chwili. Zasady są proste: należy wypełnić jedną z trzech deklaracji członkowskich. Po podjęciu stosownej uchwały przez Zarząd, kandydat staje się członkiem Stowarzyszenia. Sekretariat przypomina o zapłaceniu składki przez wysłanie noty statutowej pod koniec każdego kwartału.

Dowiedz się więcej

Partnerzy