28 maja 2020

Elektroniczne wyrejestrowanie pojazdu!

Coraz bliżej do elektronicznego wyrejestrowania pojazdu który został przekazany do stacji demontażu lub punktu zbierania pojazdów.
Oczekiwany przez wielu projekt zmiany Prawa o ruchu drogowym przewiduje także możliwość czasowego wyrejestrowania pojazdów do 3.5 Mg oraz używania tablic rejestracyjnych poprzedniego właściciela. Ponadto przewidziano likwidację Karty pojazdu.

Projekt link:

http://orka.sejm.gov.pl/Druki9ka.nsf/0/E1392B24667EACA1C125857500332A32/%24File/388.pdf

 

Dołącz do nas

Członkiem Stowarzyszenia Forum Recyklingu Samochodów można zostać w każdej chwili. Zasady są proste: należy wypełnić jedną z trzech deklaracji członkowskich. Po podjęciu stosownej uchwały przez Zarząd, kandydat staje się członkiem Stowarzyszenia. Sekretariat przypomina o zapłaceniu składki przez wysłanie noty statutowej pod koniec każdego kwartału.

Dowiedz się więcej

Partnerzy