28 lutego 2023

FORS na Targach EKOTECH w Kielcach

W związku ze zbliżającą się 23. edycją Targów Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami w Kielcach
Stowarzyszenie FORS serdecznie Państwa zaprasza w dniach 8-9 marca br. do odwiedzania naszego stanowiska

nr A-15  w Hali A

Do zobaczenia!

W tym samym czasie na Targach Kielce odbywać się będą także jubileuszowe Międzynarodowe Targi Energetyki i Elektrotechniki oraz Odnawialnych Źródeł Energii ENEX. Tegoroczna edycja spotkania branży energetycznej zapowiada się rekordowo, w 7 halach wystawienniczych kieleckiego ośrodka zaprezentuje się ponad 200 Wystawców – największych producentów i dystrybutorów oferujących najnowsze rozwiązania z zakresu odnawialnych źródeł energii.

Wstęp na targi jest bezpłatny, aby wziąć udział wystarczy się zarejestrować: www.targikielce.pl/ekotech

 

DODATKOWE INFORMACJE:

Targi EKOTECH – biznes odpowiedzialny ekologicznie!

Już po raz 23. w Targach Kielce odbędą się Targi Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami EKOTECH poświęcone zagadnieniom związanym z racjonalnym gospodarowaniem odpadami oraz szeroko pojętą ochroną środowiska i klimatu. Oprócz poznania najnowszych rozwiązań branżowych i szerokiej oferty merytorycznych spotkań oraz konferencji, dla Zwiedzających przygotowano także atrakcyjne konkursy z cennymi nagrodami. Spotkanie branży komunalnej zaplanowano od 8 do 9 marca 2023 roku.

Najlepsi w branży na Targach EKOTECH

W Targach EKOTECH biorą udział specjaliści z branży komunalnej, najlepsi producenci maszyn i urządzeń wykorzystywanych w gospodarce odpadami oraz producenci rozwiązań transportu odpadów czy usług związanych z segregowaniem śmieci.

Nowoczesne gospodarowanie odpadami

Wśród Wystawców, którzy zadeklarowali swoją obecność w tegorocznej edycji spotkania branży komunalnej nie brakuje firm oferujących nowoczesne rozwiązania technologiczne w zakresie gospodarowania odpadami. Są nimi: SANTRADE ze Stalowej Woli – dystrybutor maszyn, urządzeń i kompletnych systemów dla branż recyklingu, ARTechnik z najnowszymi maszynami do redukcji objętości odpadów i surowców wtórnych, firma Euro Centrum z Ekozgniatarkami do kompresowania odpadów, ITO z oprogramowaniem ułatwiającym prowadzenie działalności w obszarze gospodarki odpadami, a także Globtrak Polska z modułem komunalnym – inteligentnym systemem wywozu śmieci. W Targach Kielce będzie można zapoznać się także z ofertą firmy Arbena – oferującą magazyny dla branży recyklingowej, ELJOT – wiodącym producentem i dostawcą detektorów i separatorów metali, UNTHA – niezawodnym dostawcą rozwiązań w zakresie rozdrabniania, REMONDIS Medison zajmującą się transportem i utylizacją odpadów medycznych i odpadów weterynaryjnych, a także R3 Polska – pomysłodawcą i projektantem systemu wspierającego zbiórkę opakowań po napojach.

Wystawcy EKOTECH stawiają na rozwiązania służące ochronie środowiska i poprawie efektywności energetycznej

Rozwiązania oferowane przez Wystawców Targów EKOTECH przyczyniają się do zwiększenia ochrony środowiska i poprawy efektywności energetycznej. I tak swoją ofertę zaprezentują: spółka Katalizator specjalizująca się w produkcji urządzeń do oczyszczania emitowanych do atmosfery przemysłowych gazów odlotowych z zanieczyszczeń organicznych, firma Euro Eko Polska zajmująca się utylizacją zużytego oleju roślinnego oraz Marseplast oferująca zbiorniki do magazynowania wody deszczowej. Na spotkaniu branży komunalnej w Targach Kielce swoją obecność zadeklarowało jeszcze wiele innych wiodących firm, których rozwiązania odgrywają kluczową rolę w zakresie ochrony środowiska i gospodarowania odpadami.

Merytorycznie o branży na Targach EKOTECH

W programie Targów EKOTECH zaplanowano szereg bezpłatnych wydarzeń towarzyszących skierowanych do przedstawicieli administracji publicznej, przedsiębiorców, przedstawicieli organizacji non-profit oraz wszystkich osób zainteresowanych kwestiami ochrony środowiska i gospodarowaniem odpadami komunalnymi.

Odpady źródłem surowców, czyli Międzynarodowe Forum Gospodarki Odpadami

Już po raz 9. podczas Targów EKOTECH firma AK Nova zorganizuje Międzynarodowe Forum Gospodarki Odpadami (MIFOD), w którym wezmą udział m.in. przedstawiciele samorządów i administracji rządowej, producenci i dostawcy technologii komunalnych, przedstawiciele organizacji non-profit i eksperci branżowi. Tegoroczna edycja zaplanowana na 8 marca odbędzie się pod hasłem „E3”, czyli ekologia-ekonomia-energetyka w gospodarce odpadami. Celem spotkania będzie przedstawienie odpadów nie tylko jako problem do zagospodarowania, ale również jako źródło surowców, energii i nawozów, znalezienie metod optymalizacji  systemów zbiórki, gromadzenia, transportu i zagospodarowania odpadów, a także wskazanie odpowiednich strategii samorządom czy firmom komunalnym, dążącym do optymalizacji działań i zwiększenia efektywności związanej z gospodarowaniem odpadami.

II edycja konferencji „Razem tworzyMY Ekoświętokrzyskie” na EKOTECH

Drugiego dnia targów, 9 marca zaplanowano konferencję pn.  „Razem tworzyMY Ekoświętokrzyskie”, której tematem przewodnim będzie gospodarka o obiegu zamkniętym (GOZ), a także zagadnienia dot. innowacji i technologii z dziedziny ochrony środowiska, źródeł finansowania i aspektów prawnych z nimi związanych. Spotkanie w szczególności skierowane jest do przedsiębiorców oraz przedstawicieli administracji publicznej, przed którymi stoi szereg wyzwań wynikających z polityki środowiskowej Unii Europejskiej oraz wykonywania zadań w ramach zielonej transformacji.

Wykłady, konferencje, seminaria na spotkaniu branży komunalnej w Kielcach

Uczestnicy pierwszego dnia Targów EKOTECH będą mogli wziąć udział w cyklu wykładów poświęconych dokumentacji środowiskowej oraz działalności w postaci chowu drobiu i trzody chlewnej organizowanym przez firmę Ekolog. Firma Globtrak Polska Sp. z o.o. zaplanowała konferencję pn. „Przyszłość bezpieczeństwa w transporcie komunalnym. Istotne zmiany w przepisach normy PN-EN 1501-01:2021.”. Uczestnicy seminarium przygotowywanego przez firmę Katalizator Sp. z o.o. poznają katalityczne, jak i termiczne rozwiązania istotne w procesie redukcji lotnych związków organicznych, ale także poszerzą swoją wiedzę na temat nowoczesnych instalacji przemysłowych. Drugiego dnia Targów EKOTECH Polskie Stowarzyszenie Stacji Demontażu Pojazdów Eko-Auto zorganizuje wykład poświęcony działalności i perspektywom rozwoju stacji demontażu pojazdów, a Związek Gmin Wiejskich RP spotkanie Wójtów i Burmistrzów pn. „Racjonalizacja gospodarki odpadami i zaopatrzenia w energię w gminach”.

Punkty i stoiska informacyjne na EKOTECH

Dodatkowo Zwiedzający Targi EKOTECH będą mogli także uzyskać kompleksowe informacje nt. możliwości transformacji w kierunku Gospodarki o Obiegu Zamkniętego, przemysłu 4.0, certyfikacji KRN GREEN oraz funduszy europejskich dla firm w nowej perspektywie finansowej w Klastrowym Punkcie Konsultacyjnym organizowanym przez Klaster Gospodarki Odpadowej i Recyklingu, Krajowy Klaster Kluczowy (KGOIR).  Dodatkowych informacji w sprawach z dziedziny ochrony środowiska będzie można uzyskać podczas targów EKOTECH w punkcie informacyjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach.

Konkursy z nagrodami na stoisku firmy SANTRADE

W trakcie EKOTECH, na stoisku firmy SANTRADE nie zabraknie konkursów z cennymi nagrodami. Zwiedzający będą mogli wziąć udział w konkursie wiedzy, w konkursie zręcznościowym oraz w konkursie literackim. Do wygrania będą m.in. Dezaktywator Poduszek Powietrznych, zbiorniki do płynów i olejów, a także zbiornik do magazynowania odpadów płynnych.

 

 

 

PROGRAM TARGÓW  – ŚRODA – 8.03.2023 r.

 

9.00 – 17.00 Ekspozycja otwarta dla publiczności

—————————————————————————————————————————–

9.30-17.00 „MIFOD IX Międzynarodowe Forum Gospodarki Odpadami”

Org.anizator: AK NOVA, Ekorum  Sala Konferencyjna A1

10.00-14.30 „Cykl wykładów poświęconych dokumentacji środowiskowej oraz działalności w postaci chowu drobiu i  trzody chlewnej”

Organizator: Ekolog Sp. z o.o. Sala konferencyjna A2

14.30-15.00 „Redukcja Lotnych Związków Organicznych – katalityczne i termiczne rozwiązania i instalacje przemysłowe”

Organizator: Katalizator Sp. z o.o. Sala konferencyjna A2

11.45-12.45 Spotkanie z Gościem Specjalnym Targów Ekotech – Piotrem Sikorą – „Stalowym” znanym z programu Złomowisko.pl. Sala konf. A3

13.00-17.00  Przyszłość bezpieczeństwa w transporcie komunalnym. Istotne zmiany w przepisach normy PN-EN 1501-01:2021.

Organizator:  Globtrak Polska Sp. z o.o., Sala konferencyjna A3, wstęp za zaproszeniami.

Klastrowy  Punkt  Konsultacyjny.

Organizator: Klaster Gospodarki Odpadowej i Recyklingu, Stoisko A-38, hala A:

1)     Konsultacja o godz. 11.00 Możliwości transformacji w kierunku Gospodarki o Obiegu Zamkniętego, przemysłu 4.0 oraz certyfikacji KRN GREEN – Edyta Grocka–Radecka, Klaster Gospodarki Odpadowej i Recyklingu, Krajowy Klaster Kluczowy

2)     Konsultacja o godz.  13.00 Fundusze europejskie dla firm w nowej perspektywie finansowej – Magdalena Cholewińska-Falarz, Klaster Gospodarki Odpadowej i Recyklingu, Krajowy Klaster Kluczowy

3)     Konsultacja o godz.15.00 Transformacja energetyczna – jak tego dokonać – Szymon Derlatka, Polonez Plus

—————————————————————————————————————————–

11.00 – 13.00 Obrady Komisji Konkursowej w konkursie dla wystawców

15.30-16.30 Gala Wręczenia Medali i Wyróżnień, Arena w hali E

20.00 – 24.00 Bankiet dla Wystawców Targów Ekotech

————————————————————————————————————————————–

10.00-16.00 Cogodzinny pokaz zastosowania i funkcjonalności Ekozgniatarek.

Organizator: EKOZgniatarki.pl. Stoisko A-68

Konkursy z ciekawymi nagrodami sponsorowanymi przez SANTRADE -Centrum Maszyn
do Recyklingu:
Wiedzy i Zręcznościowy  w zakresie osuszania i demontażu pojazdów oraz Literacki pt. „Recykling pojazdów – moja pasja”

 

 

 PROGRAM TARGÓW  – CZWARTEK – 9.03.2023 r.

9.00 – 17.00 Ekspozycja otwarta dla publiczności

—————————————————————————————————————————–

10.00-14.00 Konferencja dla samorządów i przedsiębiorców „Razem tworzymy Ekoświętokrzyskie

Organizator: Departament Środowiska i Gospodarki Odpadami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego. Sala konferencyjna A1.

14.30-15.30 Niskotemperaturowy odzysk metali z płytek drukowanych z wykorzystaniem technologii katalitycznych. Przebieg i wyniki projektu b+r.

Organizator: NataLab Sp. z o.o. Sala konferencyjna A1.

10.00-14.30 Stacja demontażu pojazdu – działalność i perspektywy rozwoju.

Organizator. Polskie Stowarzyszenie Stacji Demontażu Pojazdów EKO-AUTO Sala konferencyjna A2

11.30.00-13.30 „Racjonalizacja gospodarki odpadami i zaopatrzenia w energię w gminach”

Organizator Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej, Sala Konferencyjna A3.

Klastrowy  Punkt  Konsultacyjny.

Organizator: Klaster Gospodarki Odpadowej i Recyklingu, Stoisko A-38, hala A:

4)     Konsultacja o godz. 11.00 Możliwości transformacji w kierunku Gospodarki o Obiegu Zamkniętego, przemysłu 4.0 oraz certyfikacji KRN GREEN – Edyta Grocka–Radecka, Klaster Gospodarki Odpadowej i Recyklingu, Krajowy Klaster Kluczowy

5)     Konsultacja o godz.  13.00 Fundusze europejskie dla firm w nowej perspektywie finansowej – Magdalena Cholewińska-Falarz, Klaster Gospodarki Odpadowej i Recyklingu, Krajowy Klaster Kluczowy

6)     Konsultacja o godz.15.00 Transformacja energetyczna – jak tego dokonać – Szymon Derlatka, Polonez Plus

10.00-16.00 Cogodzinny pokaz zastosowania i funkcjonalności Ekozgniatarek.

Organizator: EKOZgniatarki.pl. Stoisko A-68

————————————————————————————————————————————–

Konkursy z ciekawymi nagrodami sponsorowanymi przez SANTRADE – Centrum Maszyn
do Recyklingu:
Wiedzy i Zręcznościowy  w zakresie osuszania i demontażu pojazdów oraz Literacki pt. „Recykling pojazdów – moja pasja”

 

Dołącz do nas

Członkiem Stowarzyszenia Forum Recyklingu Samochodów można zostać w każdej chwili. Zasady są proste: należy wypełnić jedną z trzech deklaracji członkowskich. Po podjęciu stosownej uchwały przez Zarząd, kandydat staje się członkiem Stowarzyszenia. Sekretariat przypomina o zapłaceniu składki przez wysłanie noty statutowej pod koniec każdego kwartału.

Dowiedz się więcej

Partnerzy