28 grudnia 2022

FORS – udostępnia bezpłatne narzędzie do importu danych do BDO

FORS – udostępnia bezpłatne narzędzie do importu danych do BDO.

 

Więcej informacji w zakładce „ strefa członkowska”.

Dołącz do nas

Członkiem Stowarzyszenia Forum Recyklingu Samochodów można zostać w każdej chwili. Zasady są proste: należy wypełnić jedną z trzech deklaracji członkowskich. Po podjęciu stosownej uchwały przez Zarząd, kandydat staje się członkiem Stowarzyszenia. Sekretariat przypomina o zapłaceniu składki przez wysłanie noty statutowej pod koniec każdego kwartału.

Dowiedz się więcej

Partnerzy