23 maja 2024

FORS w senacie i sejmie

W dniach 21 i 22 maja 2024 Prezes FORS Adam Małyszko uczestniczył w posiedzeniach w Senacie i Sejmie.

 

Posiedzenie Senackiego Zespołu ds. Zrównoważonego Rozwoju dotyczyło Firm rodzinnych – szans i zagrożeń w dobie dynamicznych zmian.

Podczas dyskusji Prezes skierował prośbę do przedstawicieli Ministerstwa Rozwoju i Technologii o podjęcie, wspólnie z Ministerstwem Klimatu i Środowiska, działań zmierzających do ułatwienia procesu przeniesienia na syna lub  córkę (sukcesji), praw i obowiązków wynikających z decyzji administracyjnych zezwalających na prowadzenie stacji demontażu lub innej działalności w zakresie gospodarowania odpadami.

Link do posiedzenia:  https://www.youtube.com/watch?v=YcipDsw1ju0

 

Następnie podczas  posiedzenia Podkomisji Stałej do Spraw Monitorowania Gospodarki Odpadami, na którym Minister Klimatu i Środowiska Anita Sowińska przedstawiła informacje na temat stanu obecnego i przyszłości systemu kaucyjnego w Polsce, Prezes Adam Małyszko zwrócił uwagę na 98-procentową skuteczność systemu kaucyjnego działającego od 46 lat w Norwegii, systemu obejmującego pojazdy wycofane z eksploatacji.

 

Z kolei na spotkaniu podkomisji stałej do spraw przedsiębiorczości omówiono planowane działania Ministra Finansów mających na celu ujednolicenie interpretacji ogólnych, stosowaniu się organów do orzeczeń TSUE, korzystnych dla podatników oraz o podejmowanych działaniach rządu w kontekście implementacji prawa unijnego. Tutaj Prezes FORS poruszył temat VAT marży przy sprzedaży części samochodowych z demontażu. Przedstawiciele Ministerstwa Finansów obiecali zapoznać się szczegółowo ze sprawą i odpowiedzieć na pismo FORS z 2017 roku w tej sprawie.

Link do posiedzenia: https://www.sejm.gov.pl/sejm10.nsf/PlanPosKom.xsp?view=1&unid=5FD666F05EF4127DC1258B2000482FF2

 

Prezes Adam Małyszko także spotkał się z Przewodniczącą Komisji Ochrony Środowiska posłanką Urszulą Pasławską omawiając kwestie związane z gospodarką odpadami oraz przewlekłość postępowań w sprawach zmiany czy wydania nowych decyzji, w tym nieprawidłowa interpretacja niektórych przepisów np. w sprawie pozwoleń zintegrowanych, wymaganych dla stacji demontażu lub zabezpieczenia roszczeń.

 

Dołącz do nas

Członkiem Stowarzyszenia Forum Recyklingu Samochodów można zostać w każdej chwili. Zasady są proste: należy wypełnić jedną z trzech deklaracji członkowskich. Po podjęciu stosownej uchwały przez Zarząd, kandydat staje się członkiem Stowarzyszenia. Sekretariat przypomina o zapłaceniu składki przez wysłanie noty statutowej pod koniec każdego kwartału.

Dowiedz się więcej

Partnerzy