11 stycznia 2022

Import pojazdów do sprawozdania w BDO

Jak w poprzednim roku FORS udostępnia narzędzie do importu pojazdów z pliku .csv do bazy BDO.   Nadal IOŚ nie przewiduje  uruchomienia narzędzia które zaimportuje takie dane automatycznie  do sprawozdania (Tabela 1 Dział VIII) bez ręcznego wpisywania. W związku z powyższym takie narzędzie zostało przygotowane i jest dostępne wszystkich Członkom FORS prowadzącym stacje demontażu bezpłatnie. Osoby zainteresowane proszone są o wypełnienie formularza http://fors.pl/import-danych-do-bdo/ lub kontakt mailowy z sekretariatem FORS sekretariat@fors.pl .

Dołącz do nas

Członkiem Stowarzyszenia Forum Recyklingu Samochodów można zostać w każdej chwili. Zasady są proste: należy wypełnić jedną z trzech deklaracji członkowskich. Po podjęciu stosownej uchwały przez Zarząd, kandydat staje się członkiem Stowarzyszenia. Sekretariat przypomina o zapłaceniu składki przez wysłanie noty statutowej pod koniec każdego kwartału.

Dowiedz się więcej

Partnerzy