24 lutego 2021

Import pojazdów do sprawozdania w BDO

Jak w poprzednim roku FORS udostępnia narzędzie do importu pojazdów z pliku .csv do bazy BDO. Osoby które w poprzednim roku już się zarejestrowały, mogą skorzystać z poprzednich danych do logowania.  Nadal IOŚ nie przewiduje  uruchomienia narzędzia które zaimportuje z innej bazy np. Excel pojazdy przyjęte w 2020 r. do sprawozdania (wypełnienie tabeli 1. w dziale VIII sprawozdania bez ręcznego wpisywania. W związku z powyższym takie narzędzie zostało przygotowane przez FORS i będzie dostępne wszystkich prowadzącym stacje demontażu bezpłatnie. Osoby zainteresowane proszone są o wypełnienie formularza http://fors.pl/import-danych-do-bdo/ lub kontakt mailowy z sekretariatem FORS sekretariat@fors.pl .

Dołącz do nas

Członkiem Stowarzyszenia Forum Recyklingu Samochodów można zostać w każdej chwili. Zasady są proste: należy wypełnić jedną z trzech deklaracji członkowskich. Po podjęciu stosownej uchwały przez Zarząd, kandydat staje się członkiem Stowarzyszenia. Sekretariat przypomina o zapłaceniu składki przez wysłanie noty statutowej pod koniec każdego kwartału.

Dowiedz się więcej

Partnerzy