5 lipca 2019

INFORMACJA

Przedstawiamy Państwu (link poniżej) wykaz uwag zgłoszonych podczas konsultacji publicznych do przygotowywanej przez Rząd  zmiany ustawy Prawo o ruchu drogowym.

Projekt UD 515

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12321771/katalog/12592110#12592110

Dołącz do nas

Członkiem Stowarzyszenia Forum Recyklingu Samochodów można zostać w każdej chwili. Zasady są proste: należy wypełnić jedną z trzech deklaracji członkowskich. Po podjęciu stosownej uchwały przez Zarząd, kandydat staje się członkiem Stowarzyszenia. Sekretariat przypomina o zapłaceniu składki przez wysłanie noty statutowej pod koniec każdego kwartału.

Dowiedz się więcej

Partnerzy