20 lutego 2020

Informacja z posiedzenia Zespołu ds. Recyklingu i gospodarki odpadami

W dniu dzisiejszym u Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców odbyło się kolejne spotkanie Zespołu Roboczego ds. Recyklingu i Gospodarki Odpadami, które tym razem poświęcone było problemom branży recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji. Pan Rzecznik Adam Abramowicz osobiście wziął dziś udział w posiedzeniu Zespołu. W posiedzeniu uczestniczył również Pan Jacek Ozdoba Wiceminister Klimatu odpowiedzialny za gospodarkę odpadami oraz przedstawiciele Ministerstwa Klimatu oraz Instytutu Ochrony Środowiska. Stowarzyszenie FORS reprezentowali Pani Wiceprezes Agnieszka Misiejuk oraz Pan Prezes Adam Małyszko. W trakcie posiedzenia Pani Wiceprezes Agnieszka Misiejuk przedstawiła aktualny stan branży recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji. Pani mecenas przedstawiła następujące problemy: „szara strefa” w branży, odpowiedzialność prowadzących stacje demontażu za poziomy odzysku i recyklingu, brak pokrycia kosztów przetwarzania pojazdów, nowe obowiązki nałożone ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. Zaprezentowano również skutki tych konkretnych problemów i ich wpływ na branżę. Przedstawiciele FORS apelowali o dialog na linii Rząd – przedsiębiorcy i pilne zmiany legislacyjne, które powstrzymają postępującą destrukcję branży i rozwój szarej strefy. Zwrócono uwagę na konieczność wprowadzenia mechanizmów zapewniających skierowanie strumienia pojazdów wycofanych z eksploatacji do legalnych stacji demontażu np. system 500 za 500, co podkreślił w dyskusji Pan Prezes Adam Małyszko.

Pan Minister obiecał, że najpóźniej do końca tego tygodnia, wypracowane zostanie rozwiązanie, które pomoże przedsiębiorcom łatwiej przejść przez zmiany decyzji. Prawdopodobnie Ministerstwo przechyli się do stanowiska, które prezentowaliśmy w piśmie do Ministerstwa z dnia 17 lutego 2020r . (dostępne na naszej stronie) o możliwości uzupełnienia wniosków o zmianę posiadanej decyzji, które do dnia 5 marca br. zostaną złożone, lecz nie będą kompletne. Minister zapowiedział również, że zakończyły się prace nad projektem rozporządzenia w sprawie warunków ochrony przeciwpożarowej i że wkrótce należy się spodziewać ogłoszenia tekstu rozporządzenia.

Prezentacja FORS.pdf (AKTUALNY STAN BRANŻY RECYKLINGU POJAZDÓW WYCOFANYCH Z EKSPLOATACJI)

Kolejne posiedzenie Zespołu zaplanowano na 2 marca br. Link do transmisji video z dzisiejszego posiedzenia Zespołu Roboczego ds. Recyklingu i Gospodarki Odpadami znajdą Państwo poniżej:

https://www.facebook.com/BiuroRzecznikaMSP/videos/845199985952179/

Sekretariat FORS

Dołącz do nas

Członkiem Stowarzyszenia Forum Recyklingu Samochodów można zostać w każdej chwili. Zasady są proste: należy wypełnić jedną z trzech deklaracji członkowskich. Po podjęciu stosownej uchwały przez Zarząd, kandydat staje się członkiem Stowarzyszenia. Sekretariat przypomina o zapłaceniu składki przez wysłanie noty statutowej pod koniec każdego kwartału.

Dowiedz się więcej

Partnerzy