12 maja 2021

Interpelacja nr 23477 do ministra klimatu i środowiska w sprawie przedsiębiorców sprzedających auta sprowadzone z krajów UE

Szanowny Panie Ministrze,

1 stycznia 2020 r. zaczęły obowiązywać nowe uregulowania wynikające z ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2019 poz. 1579). Jest to ustawa autorstwa Ministerstwa Środowiska, znowelizowała ona także ustawę – Prawo o ruchu drogowym. Nowelizacja zawiera istotne zmiany z punktu widzenia przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie sprzedaży samochodów. Ustawa wprowadza sankcje za dwa rodzaje czynów. Pierwszy z nich to niedopełnienie obowiązku rejestracji pojazdu w ciągu 30 dni od dnia jego sprowadzenia z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej. Od 1 stycznia 2020 r. za brak realizacji tego obowiązku grozi kara pieniężna w wysokości od 200 do 1000 zł (nowy art. 140mb Prawa o ruchu drogowym). Takiej samej karze będzie podlegać właściciel pojazdu zarejestrowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, który wbrew przepisowi art. 78 ust. 2 pkt 1 nie zawiadomił starosty w terminie 30 dni o nabyciu lub zbyciu pojazdu. Przedstawiciele branży wielokrotnie zwracali uwagę, że podmioty zajmujące się handlem samochodami używanymi w sposób profesjonalny powinny zostać z tego obowiązku wyłączone. Niestety, do dnia dzisiejszego, nikt nad naszymi apelami nie pochylił się, czego wynikową jest katastrofalna sytuacja w WK w niemal całej Polsce. Obecne przepisy generują koszty dla przedsiębiorców głównie koszt rejestracji i ubezpieczenia samochodu, co w skali roku tworzy ogromny problem, nie wspominając o czasie jaki należy poświecić na wizyty w WK. W czasie pandemii rejestracja pojazdu w terminie 30 dni jest prawie niemożliwa.

W związku z powyższym proszę o odpowiedź na następujące pytania:

  1. Czy prowadzone są prace nad przepisami zwalniającymi przedsiębiorców z obowiązku rejestracji aut sprowadzonych z UE w terminie 30 dni?
  2. Jeśli tak, to od kiedy zostaną wprowadzone przepisy ułatwiające przedsiębiorcom prowadzenie działalności?
  3. Jeśli nie, to dlaczego?
  4. Czy jest w planach wydłużenie czasu rejestracji przez przedsiębiorców aut sprowadzanych z UE?
  5. Jeśli tak, to od kiedy zostaną wprowadzone przepisy ułatwiające przedsiębiorcom prowadzenie działalności?
  6. Jeśli nie, to dlaczego?

https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=C2WBZH&view=6

Dołącz do nas

Członkiem Stowarzyszenia Forum Recyklingu Samochodów można zostać w każdej chwili. Zasady są proste: należy wypełnić jedną z trzech deklaracji członkowskich. Po podjęciu stosownej uchwały przez Zarząd, kandydat staje się członkiem Stowarzyszenia. Sekretariat przypomina o zapłaceniu składki przez wysłanie noty statutowej pod koniec każdego kwartału.

Dowiedz się więcej

Partnerzy