21 listopada 2020

XIX posiedzenie Rady Przedsiębiorców przy Rzeczniku MŚP

W dniu 20 listopada 2020 r. odbyło się XIX posiedzenie Rady Przedsiębiorców z udziałem Wicepremiera Jarosława Gowina.
W pierwszej części wideokonferencji Pan Minister Adam Abramowicz – Rzecznik MŚP zaprezentował swoje działania Rz oraz przedstawił 10 ogólnych postulatów jakie wypracowała Rada.
Po prezentacjach Rzecznika Premier odpowiadał na pytania przedsiębiorców.
Odpowiedział również na pytania Prezesa FORS Adam Małyszko, które był przesłane wcześniej.

1. Czy nie uważa Pan Premier, że w sytuacji w jakiej z powodu COVID 19 znalazła się w Polsce gospodarka należy do czasu ustania epidemii a także stanu zagrożenia epidemiologicznego, wstrzymać wszelkie prace legislacyjne, które mogą pogorszyć sytuację finansową MŚP wskutek nakładanych dodatkowych obowiązków generujących koszty ?

2. Czy dokona Pan przeglądu obowiązujących aktów prawnych i wprowadzi zmiany ułatwiające prowadzenie działalności gospodarczej MŚP – głębszy proces deregulacyjny szczególne w obrębie szeroko rozumianej nadmiernej biurokracji?

3. Czy widzi Pan możliwość zastosowania rozwiązań organizacyjnych, jakie zostały zastosowane przy składanych wnioskach do PFR , podpisywaniu umów oraz przekazywania środków w innych obszarach kontaktów przedsiębiorcy z urzędem ?

W spotkaniu brało udział prawie 200 osób z różnych branż.

Prezentacja.pdf

Link do nagrania.

 

Rada Przedsiębiorców

Dołącz do nas

Członkiem Stowarzyszenia Forum Recyklingu Samochodów można zostać w każdej chwili. Zasady są proste: należy wypełnić jedną z trzech deklaracji członkowskich. Po podjęciu stosownej uchwały przez Zarząd, kandydat staje się członkiem Stowarzyszenia. Sekretariat przypomina o zapłaceniu składki przez wysłanie noty statutowej pod koniec każdego kwartału.

Dowiedz się więcej

Partnerzy