20 czerwca 2021

Kolejne zmiany w ustawach odpadowych.

W dniu 22 czerwca 2021 r. Sejmowa Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa rozpatrzy projekt zmiany ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw.
Część uwag FORS została już przyjęta przez Rząd – w zał. zestawienie wszystkich uwag wraz z odniesieniem się Ministerstwa.

O zmianach, które mogą dotyczyć stacji demontażu powiemy podczas Walnego Zebrania FORS w dniu 24 czerwca.

uwagi_pdf

https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=E6B2B8BC0F4749E9C12586F7003B4D84

 

Dołącz do nas

Członkiem Stowarzyszenia Forum Recyklingu Samochodów można zostać w każdej chwili. Zasady są proste: należy wypełnić jedną z trzech deklaracji członkowskich. Po podjęciu stosownej uchwały przez Zarząd, kandydat staje się członkiem Stowarzyszenia. Sekretariat przypomina o zapłaceniu składki przez wysłanie noty statutowej pod koniec każdego kwartału.

Dowiedz się więcej

Partnerzy