26 kwietnia 2019

Kolejny projekt zmiany ustawy o odpadach – tym razem przy okazji zmiany ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Kolejny projekt zmiany ustawy o odpadach – tym razem przy okazji zmiany ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

W projekcie między innymi:

-rozszerzenie odpowiedzialności wytwórcy odpadów niebezpiecznych,

-przywrócenie  3-letniego okresu magazynowania większości odpadów,

-wprowadzenie wizyjnego systemu kontroli magazynowanych odpadów palnych z dostępem do obrazu w czasie rzeczywistym Inspekcji Ochrony Środowiska.

-dodanie sankcji karnych za nieprawidłowe magazynowanie lub transportowanie odpadów.

Apelujemy do wszystkich członków FORS o aktywność i  zapoznanie się z projektem. Prosimy też o przesłanie do nas uwag do projektu. Wkrótce przygotujemy opinię Stowarzyszenia do projektowanych zmian. Konieczne są wspólne działania całego środowiska, aby zapobiec kolejnym zmianom w prawie, które wprowadzają nowe obciążenia dla firm i osłabiają naszą pozycję względem szarej strefy.  Nie możemy milczeć i byc bierni , gdy kolejny raz wprowadza się zmiany w prawie  bez rzetelnej analizy ich skutków dla branży. Konieczne będą spotkania z posłami, aby uświadomić im, co niosą za sobą kolejne nowelizacje przepisów. Dlatego po przygotowaniu opinii do projektu, będziemy prosić Państwa byście spotkali się z posłami ze swoich okręgów w sprawie nowych przepisów.

Projekt w zał.

https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12315504/12530811/12530812/dokument391607.pdf

Dołącz do nas

Członkiem Stowarzyszenia Forum Recyklingu Samochodów można zostać w każdej chwili. Zasady są proste: należy wypełnić jedną z trzech deklaracji członkowskich. Po podjęciu stosownej uchwały przez Zarząd, kandydat staje się członkiem Stowarzyszenia. Sekretariat przypomina o zapłaceniu składki przez wysłanie noty statutowej pod koniec każdego kwartału.

Dowiedz się więcej

Partnerzy