6 lutego 2020

Komisja Europejska ocenia funkcjonowanie Dyrektywy ELV

 

W dniu 5 lutego 2020 r., przedstawiciele FORS – Adam Małyszko oraz Joanna Gawryluk-Dąbrowska uczestniczyli w warsztatach dotyczących oceny skuteczności Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2000/53/WE w sprawie pojazdów wycofanych z eksploatacji.
W spotkaniu, które miało miejsce w Brukseli w Albert Borschette Congress Center w godzinach od 10.00 do 17.00, brało udział ponad 80 osób z wielu krajów członkowskich. Byli to zarówno przedstawiciele recyklerów, jak i przedstawiciele stron rządowych poszczególnych państw członkowskich oraz organizacji pozarządowych i stowarzyszeń.
Podczas warsztatów, poruszano problematykę oceny skuteczności Dyrektywy, biorąc pod uwagę koszty jej obowiązywania, efektywność, zakres działania, zgodność w zakresie uregulowań Dyrektywy z innymi przepisami unijnymi oraz istotność rozwiązań zawartych w Dyrektywie dla całej branży.
Stowarzyszenie FORS zgłosiło 10 pytań i wątpliwości co do treści Dyrektywy i jej przyszłych postanowień, głównie zwróciliśmy uwagę na konieczność wprowadzenia europejskiego systemu zachęt ekonomicznych, kierowanych do ostatniego właściciela (posiadacza samochodu), w celu nakłonienia go do dostarczania samochodów do autoryzowanych i legalnie działających stacji demontażu. Wskazaliśmy również na problem braku jasnej definicji pojazdu wycofanego z eksploatacji oraz wyraźnego wskazania, kiedy pojazd wycofany z eksploatacji staje się odpadem.
Nikt ze zgromadzonych jednoznacznie nie potrafił odpowiedzieć na pytanie, w jaki sposób ograniczyć szarą strefę i skierować do systemu ponad 4 miliony pojazdów, które co roku giną bez legalnego demontażu. Przedstawicielka niemieckiego Rządu zwróciła uwagę, że aby zwiększyć liczbę pojazdów kierowanych do legalnie działających stacji demontażu, ostatni właściciel pojazdu powinien otrzymać kwotę minimum 200 EURO. Natomiast przedstawiciel producentów samochodów w kontrze stwierdził, że ostatni właściciel pojazdu nie powinien otrzymywać żadnych pieniędzy, ponieważ jego prawnym obowiązkiem jest dostarczenie samochodu wycofanego z eksploatacji do legalnie działającej stacji demontażu w celu jego wyrejestrowania. Adam Małyszko zgodził się z przedstawicielem Rządu Niemiec, jednocześnie pytając kto dopłaci kwotę 150 EURO, bowiem średnio legalne stacje demontażu, przyjmując samochody, płacą 50 EURO ?
Sporną kwestią był również temat ewentualnego objęcia Dyrektywą motocykli i pojazdów ciężarowych. Zdania uczestników były podzielone – oczywiście producenci byli przeciw.
Dużo czasu poświęcono również bateriom w samochodach hybrydowych i elektrycznych, w tym zastanawiano się, czy ewentualne rozwiązania w tym zakresie przyjąć w dyrektywie w sprawie pojazdów wycofanych z eksploatacji, czy dyrektywie bateryjnej (której treść jest również obecnie analizowana).
Podczas spotkania zadano łącznie ponad 80 pytań, które będą obecnie analizowane. Najwięcej zastrzeżeń zgłoszono co do braku zgodności i spójności w interpretacji przepisów Dyrektywy w poszczególnych państwach członkowskich.
W czasie spotkania poproszono FORS o opisanie systemu dopłat, który funkcjonował w Polsce w latach 2006-2016, z podaniem przyczyn rezygnacji z tego systemu.
Po warsztatach, organizatorzy sporządzą podsumowanie co do ustaleń poczynionych w trakcie konsultacji społecznych, a następnie Komisja Europejska sformułuje zalecenia co do zmian w treści Dyrektywy (do końca grudnia 2020 r.).
Warsztaty w Brukseli były również okazją do spotkania się i rozmów kuluarowych z uczestnikami Konferencji FORS oraz nawiązania nowych interesujących kontaktów.
Przedstawiciele Stowarzyszenia FORS będą na bieżąco monitorować to zagadnienie.

 

Dołącz do nas

Członkiem Stowarzyszenia Forum Recyklingu Samochodów można zostać w każdej chwili. Zasady są proste: należy wypełnić jedną z trzech deklaracji członkowskich. Po podjęciu stosownej uchwały przez Zarząd, kandydat staje się członkiem Stowarzyszenia. Sekretariat przypomina o zapłaceniu składki przez wysłanie noty statutowej pod koniec każdego kwartału.

Dowiedz się więcej

Partnerzy