22 grudnia 2020

KOMUNIKAT

Od pewnego czasu do Stowarzyszenia FORS docierają informacje o problemie w kwalifikacji, z punktu widzenia podatku VAT, pojazdów uszkodzonych, które przez firmy ubezpieczeniowe zaliczone zostały do szkody całkowitej. Z przeprowadzonej przez FORS analizy wynika, że niektóre firmy leasingowe sprzedają pozostałości po szkodzie całkowitej jako wraki z kodem PKWiU 38.11.49.0, żądając jednocześnie zapłaty z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności. Z prawnego punktu widzenia dochodzi więc do sprzedaży pojazdu wycofanego z eksploatacji, czyli odpadu.

W związku z powyższym, prowadzący stacje demontażu lub punkty zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji, przyjmując taki pojazd, powinien wystawić zaświadczenie o demontażu lub zaświadczenie o przyjęciu niekompletnego pojazdu firmie leasingowej.

Aktualnie prowadzący stację demontażu często kupują takie pojazd w przekonaniu, że jest to pojazd, a nie odpad i ewentualnie sami decydują o zmianie jego statusu. Wówczas dokonują wewnętrznej kasacji i wystawiają zaświadczenie. Taka praktyka będzie błędną w przypadku, gdy z firmy leasingowej odbierany jest pojazd wycofany z eksploatacji – wrak, czyli odpad z kodem PKWiU 38.11.49.0.

Znacznie poważniejszy problem będą miały firmy, które zakupiły takie pojazdy w celu odsprzedaży lub naprawy, bowiem zgodnie z prawem pojazdy zakupione jako odpady nie mogą być dopuszczone do ruchu, a w przypadku wywozu takich pojazdów za granicę będziemy mieli do czynienia z nielegalnym transgranicznym przemieszczeniem odpadu niebezpiecznego. Dodatkowo, w przypadku zakupu takich pojazdów przez inne podmioty niż prowadzący stacje demontażu czy punkty zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji, dojdzie do wielu wykroczeń związanych z gospodarką odpadami niebezpiecznymi zarówno po stronie sprzedającego, jak i kupującego ( przekazującego i przyjmującego odpad).

Dlatego FORS rekomenduje, aby przed każdą transakcją sprzedający określił kod PKWiU oferowanego do sprzedaży pojazdu, a na fakturach VAT potwierdzających zawarcie transakcji oprócz nazwy towaru podany był kod PKWiU, wówczas będzie wiadomo z jakiego rodzaju towarem macie Państwo do czynienia i jaką należy przyjąć procedurę dalszego postępowania.

Ewentualne pytania w tej sprawie prosimy kierować na adres: sekretariat@fors.pl

Dołącz do nas

Członkiem Stowarzyszenia Forum Recyklingu Samochodów można zostać w każdej chwili. Zasady są proste: należy wypełnić jedną z trzech deklaracji członkowskich. Po podjęciu stosownej uchwały przez Zarząd, kandydat staje się członkiem Stowarzyszenia. Sekretariat przypomina o zapłaceniu składki przez wysłanie noty statutowej pod koniec każdego kwartału.

Dowiedz się więcej

Partnerzy