2 stycznia 2021

KOMUNIKAT

W związku z przekazanym organizacjom pozarządowym do konsultacji- w tym FORS, projektu ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw, zwracamy się do wszystkich członków FORS o zapoznanie się z projektem ustawy, szczególnie ze zmianami ustawy o odpadach, gdzie wysokość kary administracyjnej (art. 194 ) za drobne uchybienie przy magazynowaniu, transporcie czy monitoringu odpadów może sięgać nawet 5 milionów zł !
Uwagi do projektu prosimy kierować na adres: sekretariat@fors.pl w terminie do 8 stycznia 2021 r.

Link do projektu.
https://legislacja.gov.pl/docs//2/12341906/12753698/12753699/dokument482950.pdf

Jednocześnie przypominamy, że od 1 stycznia 2021 r. obowiązuje Rozporządzenie Ministra Klimatu w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów.

Dołącz do nas

Członkiem Stowarzyszenia Forum Recyklingu Samochodów można zostać w każdej chwili. Zasady są proste: należy wypełnić jedną z trzech deklaracji członkowskich. Po podjęciu stosownej uchwały przez Zarząd, kandydat staje się członkiem Stowarzyszenia. Sekretariat przypomina o zapłaceniu składki przez wysłanie noty statutowej pod koniec każdego kwartału.

Dowiedz się więcej

Partnerzy