23 listopada 2021

KOMUNIKAT

Szanowni Państwo,

W związku z otrzymanymi sygnałami o odmowie ubezpieczenia stacji demontażu przez wszystkie zakłady  ubezpieczeń,  prosimy o przesłanie potwierdzenia tych  informacji w formie pisemnej na adres mailowy :  sekretariat@fors.pl .  W mailu prosimy podać nazwy zakładu, który odmówił ubezpieczenia, powód odmowy, zaś w przypadku posiadania dokumentu potwierdzającego odmowę – prosimy o przesłanie  kopii takiego dokumentu.  Po otrzymaniu pisemnych informacji podejmiemy działania.

Adam Małyszko – Prezes FORS

Dołącz do nas

Członkiem Stowarzyszenia Forum Recyklingu Samochodów można zostać w każdej chwili. Zasady są proste: należy wypełnić jedną z trzech deklaracji członkowskich. Po podjęciu stosownej uchwały przez Zarząd, kandydat staje się członkiem Stowarzyszenia. Sekretariat przypomina o zapłaceniu składki przez wysłanie noty statutowej pod koniec każdego kwartału.

Dowiedz się więcej

Partnerzy