2 września 2022

KOMUNIKAT

Tak, jak już wcześniej informowaliśmy zostało w dniu dzisiejszym w godzinach popołudniowych opublikowane Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 sierpnia 2022 r.  w sprawie sposobu unieważniania dokumentów pojazdów wycofanych z eksploatacji, wzorów zaświadczeń wydawanych dla tych pojazdów, sposobu przechowywania zaświadczeń oraz prowadzenia ich ewidencji Dz. U. Z 2022 r poz. 1850  Rozporządzenie wchodzi w życie już najbliższą niedzielę, tj. 4 września 2022 r. Od tego dnia obowiązują nowe wzory zaświadczeń o demontażu pojazdu oraz zaświadczeń o przyjęciu niekompletnego pojazdu, jak również nie ma w obiegu prawnym KARTY POJAZDU.
 

Dołącz do nas

Członkiem Stowarzyszenia Forum Recyklingu Samochodów można zostać w każdej chwili. Zasady są proste: należy wypełnić jedną z trzech deklaracji członkowskich. Po podjęciu stosownej uchwały przez Zarząd, kandydat staje się członkiem Stowarzyszenia. Sekretariat przypomina o zapłaceniu składki przez wysłanie noty statutowej pod koniec każdego kwartału.

Dowiedz się więcej

Partnerzy