11 października 2022

Komunikat

Rząd zauważył problem przedłużających się postępowań w związku z wydaniem zmienionej czy też nowej decyzji dotyczącej gospodarowania odpadami.

Zaproponował rozwiązanie polegające na przedłużeniu posiadanych decyzji do czasu wydania nowej, pod warunkiem złożenia wniosku 3 miesiące przed wygaśnięciem aktualnej decyzji.
Propozycje zawarte są w art 43 i 45 ustawy w zał.pdf

 

 

Dołącz do nas

Członkiem Stowarzyszenia Forum Recyklingu Samochodów można zostać w każdej chwili. Zasady są proste: należy wypełnić jedną z trzech deklaracji członkowskich. Po podjęciu stosownej uchwały przez Zarząd, kandydat staje się członkiem Stowarzyszenia. Sekretariat przypomina o zapłaceniu składki przez wysłanie noty statutowej pod koniec każdego kwartału.

Dowiedz się więcej

Partnerzy