26 stycznia 2023

Komunikat

Podczas prac nad ustawą deregulacyjną,  która miała zmniejszyć kwoty zabezpieczenia roszczeń oraz zamienić sposób jej ustanawiania  na wniosek Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości skreślono artykuł  dotyczący zmiany w ustawie o odpadach. Tym samym nie będzie w najbliższym czasie żadnych zmian w tym zakresie.

W posiedzeniu Komisji wziął udział Prezes FORS Adam Małyszko, który apelował o nie skreślanie tej zmiany. Ministerstwo Klimatu I Środowiska  poparło skreślenie tych zmian.

Minister Jacek Ozdoba oraz Przewodniczący Komisji Poseł Bartłomiej Wróblewski po wysłuchaniu Prezesa zobowiązali się do przejrzenia przepisów i wprowadzenia ewentualnych zmian w innym projekcie.

 

Nagranie z posiedzenia Komisji w dn. 25.01.2023 można obejrzeć pod linkiem:

https://www.sejm.gov.pl/sejm9.nsf/transmisje_arch.xsp?page=2#3A169B901E045584C12589400046D8D6

Dołącz do nas

Członkiem Stowarzyszenia Forum Recyklingu Samochodów można zostać w każdej chwili. Zasady są proste: należy wypełnić jedną z trzech deklaracji członkowskich. Po podjęciu stosownej uchwały przez Zarząd, kandydat staje się członkiem Stowarzyszenia. Sekretariat przypomina o zapłaceniu składki przez wysłanie noty statutowej pod koniec każdego kwartału.

Dowiedz się więcej

Partnerzy