16 stycznia 2020

KOMUNIKAT

W związku z coraz częstszymi zapytaniami w sprawie przekazania przez podmiot gospodarczy pojazdu wycofanego z eksploatacji  do prowadzącego stację demontażu informujemy, że firma, która przekazuje pojazd wycofany z eksploatacji  (odpad) do stacji demontażu lub punktu zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji, zwolniona jest z prowadzenia ewidencji na podstawie art. 66 ust 4 pkt 1 lit. b). ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Tym samym nie musi wystawiać karty przekazania odpadu za pośrednictwem  BDO i jeżeli nie prowadzi innej działalności, która podlega wpisowi do BDO,  nie musi w tym systemie dokonywać rejestracji.

Rozpowszechniane, najprawdopodobniej przez szarą strefę, informacje o takim obowiązku są nieprawdziwe.

„Art. 66 ust 4. Obowiązek prowadzenia ewidencji odpadów nie dotyczy:

1) wytwórców:

  1. a) odpadów komunalnych,
  2. b) odpadów w postaci pojazdów wycofanych z eksploatacji, jeżeli pojazdy te

zostały przekazane do przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu lub

przedsiębiorcy prowadzącego punkt zbierania pojazdów,

  1. c) będących rolnikami gospodarującymi na powierzchni użytków rolnych poniżej 75ha, oile nie podlegają wpisowi do rejestru na podstawie

art. 51 ust. 1;”

Dołącz do nas

Członkiem Stowarzyszenia Forum Recyklingu Samochodów można zostać w każdej chwili. Zasady są proste: należy wypełnić jedną z trzech deklaracji członkowskich. Po podjęciu stosownej uchwały przez Zarząd, kandydat staje się członkiem Stowarzyszenia. Sekretariat przypomina o zapłaceniu składki przez wysłanie noty statutowej pod koniec każdego kwartału.

Dowiedz się więcej

Partnerzy