27 lutego 2020

KOMUNIKAT

W dniu 4  marca wchodzi w życie Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej …..( Dz.U. z dnia 25 lutego 2020 r. Poz. 206).

FORS zwraca uwagę aby podmioty które jeszcze nie złożyły wniosku o uzgodnienie operatu ppoż zrobiły to najpóźniej do dnia 3 maja 2020 r. Jeżeli tego nie zrobią nie będą miały okresu przejściowego dla dokonania najistotniejszych zmian organizacyjnych, jakie trzeba będzie wykonać, aby dostosować miejsca magazynowania odpadów do warunków określonych w/w rozporządzeniu. Okres przejściowy dla większości nowych wymogów wynosi prawie 4 lata (do 1 marca 2024), ale część wymogów trzeba będzie spełnić już do dnia 1 września 2020 r. – art 45 rozporządzenia.

Więcej szczegółów dotyczących w/w rozporządzenia FORS omówi na najbliższym spotkaniu Członków.

Dołącz do nas

Członkiem Stowarzyszenia Forum Recyklingu Samochodów można zostać w każdej chwili. Zasady są proste: należy wypełnić jedną z trzech deklaracji członkowskich. Po podjęciu stosownej uchwały przez Zarząd, kandydat staje się członkiem Stowarzyszenia. Sekretariat przypomina o zapłaceniu składki przez wysłanie noty statutowej pod koniec każdego kwartału.

Dowiedz się więcej

Partnerzy