16 marca 2020

KOMUNIKAT

W związku z podanymi niektórym nieprawidłowymi informacjami przekazanymi podczas webinarium zorganizowanego dniu dzisiejszym przez dział kształcenia w IOŚ, FORS przygotowuje w uzgodnieniu z IOŚ oraz Ministerstwem Klimatu  stanowisko dotyczące niektórych zagadnień które budzą wątpliwości. Dotyczy to głównie wprowadzania stanów początkowych, ewidencji części przygotowanych do powtórnego użycia, karty przekazania odpadów, ewidencji odpadów (pojazdów wycofanych z eksploatacji) nie objętych ustawą o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji.

Dołącz do nas

Członkiem Stowarzyszenia Forum Recyklingu Samochodów można zostać w każdej chwili. Zasady są proste: należy wypełnić jedną z trzech deklaracji członkowskich. Po podjęciu stosownej uchwały przez Zarząd, kandydat staje się członkiem Stowarzyszenia. Sekretariat przypomina o zapłaceniu składki przez wysłanie noty statutowej pod koniec każdego kwartału.

Dowiedz się więcej

Partnerzy