26 listopada 2019

KOMUNIKAT BDO

Szanowni Państwo,
W związku z bardzo dużym zainteresowaniem elektroniczną ewidencją odpadów oraz sprawozdawczością w systemie BDO, uprzejmie informujemy, że w najbliższym czasie planowane jest szkolenie FORS w tym zakresie. Szkolenie dedykowane jest prowadzącym stacje demontażu i odbędzie się przy współpracy z Instytutem Ochrony Środowiska, który to odpowiada za wdrożenie systemu. Z uwagi na wiele niewyjaśnionych kwestii, mnóstwo pytań oraz brak pilotażu w zakresie sprawozdawczości, oczekujemy na właściwy termin, aby przedstawić Państwu jak najwięcej sprawdzonych informacji i objaśnień do systemu. Planujemy, aby szkolenie odbyło się w połowie grudnia 2019 r, wówczas będziemy mogli przekazać Państwu również szereg informacji w związku z istotnymi zmianami w prawie o ruchu drogowym, które wchodzą w życie dniem 1 stycznia 2020 r.
Informację o terminie, miejscu oraz programie szkolenia zamieścimy na stronie FORS.

Prosimy o cierpliwość.
Ewentualne pytania prosimy kierować na adres: sekretariat@fors.pl

Dołącz do nas

Członkiem Stowarzyszenia Forum Recyklingu Samochodów można zostać w każdej chwili. Zasady są proste: należy wypełnić jedną z trzech deklaracji członkowskich. Po podjęciu stosownej uchwały przez Zarząd, kandydat staje się członkiem Stowarzyszenia. Sekretariat przypomina o zapłaceniu składki przez wysłanie noty statutowej pod koniec każdego kwartału.

Dowiedz się więcej

Partnerzy