30 grudnia 2019

KOMUNIKAT FORS

W związku z rozpowszechnianymi przez niektóre firmy informacjami o rzekomej możliwości równoległego prowadzenia ewidencji w formie elektronicznej i papierowej przez okres 6 miesięcy, uprzejmie informujemy, że zgodnie z obowiązującymi przepisami od 1 stycznia 2020 roku nie będzie możliwe prowadzenie ewidencji na dotychczasowych zasadach. Pomimo wielu uciążliwości, z jakimi przedsiębiorcy mogą spotkać się w pierwszym okresie korzystania z systemu BDO, nie przewidziano prowadzenia ewidencji na innych zasadach niż za pośrednictwem bazy BDO. Dlatego zachęcamy do korzystania z wszelkiej pomocy, jaką może zaproponować IOŚ na oficjalnej stronie BDO –www.bdo.mos.gov.pl.
Stowarzyszenie FORS z niecierpliwością oczekuje odpowiedzi na pismo w sprawie objaśnień Ministra Klimatu, które pomogą zrozumieć nowe zasady prowadzenia ewidencji.
O wszelkich nowych pozyskanych informacjach w sprawie BDO będziemy informowali Państwa na stronie FORS.

Dołącz do nas

Członkiem Stowarzyszenia Forum Recyklingu Samochodów można zostać w każdej chwili. Zasady są proste: należy wypełnić jedną z trzech deklaracji członkowskich. Po podjęciu stosownej uchwały przez Zarząd, kandydat staje się członkiem Stowarzyszenia. Sekretariat przypomina o zapłaceniu składki przez wysłanie noty statutowej pod koniec każdego kwartału.

Dowiedz się więcej

Partnerzy