22 października 2020

KOMUNIKAT FORS

Szanowni Państwo,

W związku ze skierowaniem w dniu 20 października do pierwszego czytania w Komisji Infrastruktury Komisyjnego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym (druk sejmowy 690),
w którym to przewidziano możliwość wyrejestrowania pojazdów bez przekazania ich do stacji demontażu, Stowarzyszenie FORS przygotowuje opinię w tej sprawie. W celu wypracowania jednolitego stanowiska
całej branży serdecznie zapraszamy wszystkich prowadzących stacje demontażu do dyskusji na otwartej platformie zoom(telekonferencja). Ponieważ sprawa jest bardzo pilna spotkanie planujemy już w dniu 23 października o godz 12:00.
Podczas spotkania przedstawimy wstępne stanowisko FORS, a także poprosimy o indywidualne wsparcie poprzez bezpośrednie kierowanie uwag do Komisji.
Zwracamy się również z prośbą o przekazanie drogą mailową komunikatu do zaprzyjaźnionych stacji demontażu.
Link do spotkania na platformie zoom :
https://us02web.zoom.us/j/81969782559?pwd=cWFHMmR4VGZpZWxiaWNtcFBQditNUT09
Adam Małyszko – prezes FORS

Dołącz do nas

Członkiem Stowarzyszenia Forum Recyklingu Samochodów można zostać w każdej chwili. Zasady są proste: należy wypełnić jedną z trzech deklaracji członkowskich. Po podjęciu stosownej uchwały przez Zarząd, kandydat staje się członkiem Stowarzyszenia. Sekretariat przypomina o zapłaceniu składki przez wysłanie noty statutowej pod koniec każdego kwartału.

Dowiedz się więcej

Partnerzy