14 września 2021

Komunikat FORS

Od 23 września 2021 r. wchodzą nowe przepisy dotyczące czasu magazynowania odpadów, monitoringu i ewidencji odpadów.
Za nieprowadzenie ewidencji odpadów albo prowadzenie tej ewidencji w sposób nieterminowy lub niezgodnie ze stanem rzeczywistym, administracyjna kara pieniężna wynosić będzie nie mniej niż 1000 zł i nie może przekroczyć 1 000 000 zł.
Czas magazynowania zostanie wydłużony do trzech lat z wyjątkiem odpadów przeznaczonych do składowania (1 rok), wyłączono również obowiązek monitoringu odpadów niepalnych, niebędących odpadami niebezpiecznymi.
Więcej informacji o nadchodzących zmianach przekażemy Państwu podczas Konferencji w dniu 22 września 2021 r. – ostatni dzień rejestracji 15 września 2021 r.

https://dziennikustaw.gov.pl/D2021000164801.pdf

 

Dołącz do nas

Członkiem Stowarzyszenia Forum Recyklingu Samochodów można zostać w każdej chwili. Zasady są proste: należy wypełnić jedną z trzech deklaracji członkowskich. Po podjęciu stosownej uchwały przez Zarząd, kandydat staje się członkiem Stowarzyszenia. Sekretariat przypomina o zapłaceniu składki przez wysłanie noty statutowej pod koniec każdego kwartału.

Dowiedz się więcej

Partnerzy