16 lipca 2020

KOMUNIKAT FORS – APEL

Prezes Stowarzyszenie FORS Adam Małyszko, zwraca się z APELEM do wszystkich przedsiębiorców prowadzących stacje demontażu o dokonanie przeglądu sposobu magazynowania; paliwa, butli z gazem, zbiorników na płyny eksploatacyjne, oleje silnikowe, hydrauliczne oraz innych materiałów które mogą stanowić zagrożenie wybuchowe. Jeżeli Państwa sposób magazynowania budzi wątpliwości, należy skontaktować się z osobami które wykonywały Państwu operaty przeciwpożarowe w celu weryfikacji czy sposób magazynowania oraz postępowanie z odzyskanymi substancjami w Państwa stacji jest bezpieczny i nie zagraża życiu i zdrowiu pracowników. Apelujemy, ponieważ w tym tygodniu w jednej ze stacji demontażu Stowarzyszonej w FORS doszło do tragicznego w skutkach zdarzenia – a mianowicie doszło do wybuchu zbiornika w którym był magazynowany przepracowany olej. W wyniku wybuchu zginął 50-letni pracownik stacji. Obecnie mamy okres lata i wysokie temperatury mogą powodować ulatnianie się substancji palnych, szczególnie benzyny ale również mogą powstać opary jeżeli do przepracowanego oleju dostaną się resztki paliwa – benzyny. Wówczas po opróżnieniu zbiornika tworzy się miejsce na opary i przy niechcącym zaprószeniu ognia – iskry, może dojść do wybuchu.
Praca podczas demontażu pojazdów staje się coraz bardziej niebezpieczna, demontujemy pojazdy zasilane gazem LPG , gazem CNG, hybrydowe, elektryczne a niebawem będziemy demontować pojazdy wodorowe, dlatego należy dołożyć wszelkich starań aby zapobiec podobnym zdarzeniom.

Z apelem zwracamy się zarówno do członków FORS jak również do firm nie zrzeszonych w FORS. Pamiętajmy, życie ludzkie jest najważniejsze.

Sprawdź czy w twojej firmie jest bezpieczne!

Adam Małyszko – prezes Stowarzyszenia Forum Recyklingu Samochodów (FORS)

Dołącz do nas

Członkiem Stowarzyszenia Forum Recyklingu Samochodów można zostać w każdej chwili. Zasady są proste: należy wypełnić jedną z trzech deklaracji członkowskich. Po podjęciu stosownej uchwały przez Zarząd, kandydat staje się członkiem Stowarzyszenia. Sekretariat przypomina o zapłaceniu składki przez wysłanie noty statutowej pod koniec każdego kwartału.

Dowiedz się więcej

Partnerzy