1 września 2020

Komunikat PPOŻ

FORS przypomina , że z dniem 1 września 2020 r kończy się okres  przejściowy  stosowania niektórych przepisów wynikających z Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 lutego 2020r w sprawie wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej, jakie mają spełniać obiekty budowlane lub ich części oraz inne miejsca przeznaczone do zbierania, magazynowania lub przetwarzania odpadów ( Dz.U. z dnia 25 lutego 2020 r. poz. 296.  Z dniem 1 września przepisy określone w § 17,  §18 i  § 39 obejmują odpowiednio wszystkie pomioty które magazynują odpady. W związku z niejednoznaczną interpretacja brzmienia przepisu określonego w § 39 ust. 1 pkt. 2  –  przeprowadza się co najmniej raz w roku ćwiczenia w zakresie postępowania na wypadek pożaru”,   Stowarzyszenie FORS wystąpi do MSWiA z zapytaniem  –  czy podmioty dla których przepis obowiązuje od 1 września 2020 r.  zobowiązane są do przeprowadzenia   ćwiczeń po raz pierwszy :
–  w tym roku,
–  w tym roku lub roku następnym w terminie do 4 marca 2021 r.,
–  w tym roku lub roku następnym w terminie do  1 września 2021 r.,
–  w tym roku lub roku następnym w terminie do 31 grudnia 2021 r. ?
Uwaga:
Zgodnie z § 39 ust 1 pkt 2 do przeprowadzenia ćwiczeń zobowiązane są podmioty nie tylko w przypadku gdy : 
a)  powierzchnia strefy pożarowej z odpadami przekracza 1000 m2, a łączna powierzchnia wszystkich stref z odpadami przekracza powierzchnię 2000 m2,
b)  objętość ciekłych odpadów palnych jest większa niż:

– 10 m3 – w przypadku ciekłych odpadów palnych o temperaturze zapłonu do 60°C oraz odpadowego oleju gazowego, oleju napędowego i lekkiego oleju opałowego o temperaturze zapłonu do 75°C,

– 60 m3 – w przypadku ciekłych odpadów palnych o temperaturze zapłonu powyżej 60°C oraz odpadowego oleju gazowego, oleju napędowego i lekkiego oleju opałowego o temperaturze zapłonu powyżej 75°C,

ale także w przypadku gdy  występuje strefa zagrożenia wybuchem lub pomieszczenie zagrożone wybuchem. 

Aby ustalić czy w Państwa stacjach demontażu występuje strefa zagrożenia wybuchem lub czy są pomieszczenia zagrożone wybuchem, należy zapoznać się ze sporządzonym i zatwierdzonym raportem ppoż.
W tym samym raporcie znajdziecie Państwo również informację o powierzchniach stref ppoż. 
Link do rozporządzenia :
 

Dołącz do nas

Członkiem Stowarzyszenia Forum Recyklingu Samochodów można zostać w każdej chwili. Zasady są proste: należy wypełnić jedną z trzech deklaracji członkowskich. Po podjęciu stosownej uchwały przez Zarząd, kandydat staje się członkiem Stowarzyszenia. Sekretariat przypomina o zapłaceniu składki przez wysłanie noty statutowej pod koniec każdego kwartału.

Dowiedz się więcej

Partnerzy