4 września 2020

Komunikat – termin sprawozdania w BDO

Zgodnie z art 237 ea ustawy z 14 grudnia 2012 r o odpadach, wszyscy przedsiębiorcy którzy prowadzą stację demontażu lub strzępiarkę roczne sprawozdanie o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami za 2019 r. muszą złożyć do 11 września 2020 r. Pozostali przedsiębiorcy np. prowadzący punk zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji składają sprawozdanie do 31 października 2020 r. W sprawozdaniu należy wypełnić wszystkie działy które dotyczą danego przedsiębiorcy. Przedsiębiorca który nie złoży sprawozdania podlega karze grzywny, natomiast przedsiębiorca który popełni błąd będzie mógł w systemie BDO dokonać korekty. Z ustawy o odpadach jednoznacznie nie wynika aby były sankcje za nieterminowe złożenie sprawozdania. Zachęcamy jednak do złożenia sprawozdania jak najszybciej z uwagi na możliwość obciążenia serwerów w dniach 10-11 września. Przypominamy, że do 11 września 2020 r. jest również obowiązek złożenia sprawozdania za 2019 r. przez wprowadzających na rynek produkty takie jak: opakowania, pojazdy, baterie i akumulatory, oleje, smary, opony, sprzęt elektryczny i elektroniczny.

Dołącz do nas

Członkiem Stowarzyszenia Forum Recyklingu Samochodów można zostać w każdej chwili. Zasady są proste: należy wypełnić jedną z trzech deklaracji członkowskich. Po podjęciu stosownej uchwały przez Zarząd, kandydat staje się członkiem Stowarzyszenia. Sekretariat przypomina o zapłaceniu składki przez wysłanie noty statutowej pod koniec każdego kwartału.

Dowiedz się więcej

Partnerzy