22 grudnia 2022

KOMUNIKAT w sprawie ograniczeń dostawy gazu przedsiębiorstwom prowadzących stacje demontażu.

W związku zatwierdzonym przez URE planem  wprowadzenia ograniczenia w poborze gazu ziemnego nr. 1/2022 dla Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o., wielu przedsiębiorców  otrzymało informację, że zostali zakwalifikowani do kategorii odbiorców podlegających ograniczeniom w 12 stopniu zasilania. Oznacza to, że w przypadku wprowadzenia ograniczeń w poborze gazu ziemnego i ogłoszenia 12 stopnia zasilania, przedsiębiorcy będą mieli  zerowy godzinowy i dobowy dopuszczalny pobór gazu ziemnego.

W ocenie FORS takie zakwalifikowanie przedsiębiorców prowadzących stacje demontażu jest nieprawidłowe.

Więcej informacji uzyskacie Państwo w zakładce „ strefa członkowska”.

 

 

 

 

Dołącz do nas

Członkiem Stowarzyszenia Forum Recyklingu Samochodów można zostać w każdej chwili. Zasady są proste: należy wypełnić jedną z trzech deklaracji członkowskich. Po podjęciu stosownej uchwały przez Zarząd, kandydat staje się członkiem Stowarzyszenia. Sekretariat przypomina o zapłaceniu składki przez wysłanie noty statutowej pod koniec każdego kwartału.

Dowiedz się więcej

Partnerzy