26 kwietnia 2019

KOMUNIKAT – WAŻNE

Od 1 maja 2019 r. zmieniają się wzory dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów.

– karta przekazania odpadów,
– karta ewidencji odpadów,
– karta ewidencji odpadów niebezpiecznych,
– karta ewidencji komunalnych osadów ściekowych
– karta ewidencji zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
– karta ewidencji pojazdów wycofanych z eksploatacji.

Rozporządzenie określające wzory kart zostało podpisane i czeka na publikację w Dzienniku Ustaw.

od 1 maja 2019 należy posługiwać się nowymi wzorami dokumentów.

Jednocześnie prosimy o przekazanie powyższej informacji wszystkim dostawcom i odbiorcom odpadów współpracujących z Państwa firmą.

https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//515/12321603/12586118/dokument392005.pdf

Dołącz do nas

Członkiem Stowarzyszenia Forum Recyklingu Samochodów można zostać w każdej chwili. Zasady są proste: należy wypełnić jedną z trzech deklaracji członkowskich. Po podjęciu stosownej uchwały przez Zarząd, kandydat staje się członkiem Stowarzyszenia. Sekretariat przypomina o zapłaceniu składki przez wysłanie noty statutowej pod koniec każdego kwartału.

Dowiedz się więcej

Partnerzy