12 lutego 2020

KOMUNIKAT- NOWE WZORY ZAŚWIADCZEŃ

Od 17 lutego 2020 r  obowiązują nowe wzory zaświadczeń o demontażu pojazdu  oraz zaświadczeń o przyjęciu  niekompletnego pojazdu.

W dniu 17 stycznia br. opublikowano  ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 8 stycznia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu unieważniania dokumentów pojazdów wycofanych z eksploatacji, wzorów zaświadczeń wydawanych dla tych pojazdów, sposobu przechowywania zaświadczeń oraz prowadzenia ich ewidencji.

Pomimo tego, że zmiany są kosmetyczne należy od dnia 17 lutego (poniedziałek) stosować nowe wzory zaświadczeń, ponieważ wystawione zaświadczenie  według dotychczasowego wzoru po 16 – tym lutego 2020 r. nie będzie ważne i nie będzie honorowane w organach rejestrujących  pojazdy,  tym samym sprawi kłopot naszym klientom.

Wzory dokumentów w Dzienniku Ustaw z dn.17 stycznia br. Poz 79.

http://dziennikustaw.gov.pl/D2020000007901.pdf

Dołącz do nas

Członkiem Stowarzyszenia Forum Recyklingu Samochodów można zostać w każdej chwili. Zasady są proste: należy wypełnić jedną z trzech deklaracji członkowskich. Po podjęciu stosownej uchwały przez Zarząd, kandydat staje się członkiem Stowarzyszenia. Sekretariat przypomina o zapłaceniu składki przez wysłanie noty statutowej pod koniec każdego kwartału.

Dowiedz się więcej

Partnerzy