9 kwietnia 2024

KONSULTACJE

W zwiazku z otrzymanym z Departamentu Doskonalenia Regulacji Gospodarczych w Ministerstwie Rozwoju i Technologii projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu deregulacji prawa gospodarczego i administracyjnego oraz doskonalenia zasad opracowywania prawa gospodarczego prosimy o przesyłanie uwag na adres: sekretariat@fors.pl w terminie do 26 kwietnia 2024r.

Numer UA8 w wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów – https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12383815

Projekt –https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12383815/13050490/13050491/dokument662693.pdf

Dołącz do nas

Członkiem Stowarzyszenia Forum Recyklingu Samochodów można zostać w każdej chwili. Zasady są proste: należy wypełnić jedną z trzech deklaracji członkowskich. Po podjęciu stosownej uchwały przez Zarząd, kandydat staje się członkiem Stowarzyszenia. Sekretariat przypomina o zapłaceniu składki przez wysłanie noty statutowej pod koniec każdego kwartału.

Dowiedz się więcej

Partnerzy