21 marca 2020

KORONAWIRUSA A GOSPODARKA – POSIEDZENIE RADY PRZEDSIĘBIORCÓW

W dniu wczorajszym odbyło się posiedzenie (wideokonferencja) Rady Przedsiębiorców przy Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców (MŚP).
Podczas posiedzenia Rady z udziałem Pana Ministra Adama Abramowicza Rzecznika MŚP omówiono postulaty zmian i uzupełnień do propozycji rządowych nad ustawą antykryzysową.
Postulaty te zostaną przedstawione przez Rzecznika MŚP Radzie Ministrów w toku prac nad ustawą antykryzysową.
Z postulatów jakie zostały zgłoszone przez FORS dwa zostały przyjęte przez Rzecznika. Postulat dotyczący elektronicznego wyrejestrowania pojazdów przekazanych do stacji demontażu, drugi dotyczący audytów zakładów przetwarzania sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Niestety najistotniejszy postulat dotyczący zawieszenia stosowania przepisów dotyczących zabezpieczenia roszczeń nie znalazł zrozumienia i nie będzie wspierany przez Rzecznika. Prezes FORS Adam Małyszko, który uczestniczył w posiedzeniu Rady, zwrócił się do Rzecznika o ponowne przeanalizowanie tego problemu. Prezes FORS zwraca się do wszystkich prowadzących stacje demontażu, bez względu na to czy są członkami FORS czy nie, o przekazywanie petycji do lokalnych posłów i senatorów o poparcie czasowego zawieszenia stosowania przepisów dotyczących zabezpieczenia roszczeń, przy procedurze wydawania zmienianych decyzji na gospodarowanie odpadów. Przepis ten w tej sytuacji kryzysu dyskryminuje mniejsze podmioty faworyzując zarówno szarą strefę jak i duże podmioty, którym kryzys zagraża w mniejszym stopniu.

W dotychczasowych projektach rządu znalazły się już zmiany dotyczące BDO. Zaproponowano przedłużenie do końca roku możliwość prowadzenia ewidencji papierowej i obowiązkiem wprowadzenia do BDO wszystkich danych do 31 stycznia 2021 r.
W projekcie znalazły się również zapisy dotyczące wydłużenia do 180 dni terminu zarejestrowania sprowadzonego pojazdu oraz zgłoszenia faktu zbycia lub nabycia pojazdu zarejestrowanego w Polsce. Niestety w ustawie o odpadach, ustawie o recyklingu pojazdów czy ustawie prawo o ruchu drogowym, innych zmian nie zaproponowano.

Wszelkie uwagi i propozycje prosimy kierować do sekretariatu Stowarzyszenia na adres: sekretariat@fors.pl
link do prezentacji Rzecznika.pdf

Dołącz do nas

Członkiem Stowarzyszenia Forum Recyklingu Samochodów można zostać w każdej chwili. Zasady są proste: należy wypełnić jedną z trzech deklaracji członkowskich. Po podjęciu stosownej uchwały przez Zarząd, kandydat staje się członkiem Stowarzyszenia. Sekretariat przypomina o zapłaceniu składki przez wysłanie noty statutowej pod koniec każdego kwartału.

Dowiedz się więcej

Partnerzy