16 stycznia 2023

Lobbing przedstawicieli niemieckich strzępiarek może zaszkodzić prowadzącym stacje demontażu w całej Europie.

Niemcy – demontaż ELV technologicznie odbiegający od standardów międzynarodowych

Jak informuje recyclingportal.eu, w piśmie skierowanym do Federalnego Ministerstwa Środowiska, Ochrony Przyrody, Bezpieczeństwa Jądrowego i Ochrony Konsumentów oraz Federalnego Ministerstwa Gospodarki i Ochrony Klimatu w Niemczech, w związku z trwającym procesem zmiany ostatecznej rozporządzenia dotyczącego pojazdów dożywotnich na szczeblu europejskim, stowarzyszenia bvse, VDM, BDSV, VDA i VDIK wyraźnie sprzeciwiają się ręcznemu usuwaniu wiązek przewodów oraz aluminiowych odlewów i kutych stopów aluminium, czego wielokrotnie domagali się przedstawiciele Federalnej Agencji Środowiska.

Taka regulacja nie odpowiada najnowocześniejszej technologii recyklingu, możliwości oferowane przez Niemcy jako uznaną międzynarodowo lokalizację przemysłową zostałyby udaremnione:

„Tutaj stale rozwijana jest najlepsza dostępna technologia. Ze względu na restrykcyjne specyfikacje dotyczące ręcznego oddzielania materiałów, a co za tym idzie brak możliwości alternatywy dla ręcznego demontażu, technologicznie odbiegamy od międzynarodowego standardu i nie nadążamy za naszymi możliwościami w zakresie zabezpieczania surowców.

W głównym interesie operatora rozdrabniacza leży optymalizacja uzysku metali nieżelaznych. W szczególności wymienione powyżej odlewy aluminiowe i stopy aluminium do obróbki plastycznej są oddzielane podczas rozdrabniania i oddzielane jest 100 procent obecnego aluminium. Za pomocą technologii LIBS poszczególne stopy odlewane i przerabiane plastycznie mogą być oddzielane również w późniejszym procesie. Możliwe są ilości i jakości, których nigdy nie można osiągnąć przy ręcznym usuwaniu przed rozdrabnianiem, ponieważ różnorodność materiałów w nowoczesnych pojazdach sprawia, że niektóre etapy ręcznego demontażu są całkowicie nieekonomiczne, aw niektórych przypadkach technicznie niemożliwe.

Wszystkie części zamienne wielokrotnego użytku z samochodów wycofanych z eksploatacji są w dużej mierze uzyskiwane poprzez ręczny demontaż. Rozszerzenie tego procesu na inne części tylko zwiększa jego koszt, ale nie tworzy żadnej istotnej dla środowiska wartości dodanej. Stanowczo przestrzegamy przed ignorowaniem istniejącej technologii recyklingu w nadchodzącej nowelizacji. Negatywne doświadczenia z rozporządzeniem o przetwarzaniu w ramach ElektroG pokazały, że takie mikrozarządzanie ze strony ustawodawcy nie ułatwia, ale utrudnia zabezpieczanie surowców. Potrzebujemy ramowych warunków, w których obieg zamknięty, a tym samym przemysł recyklingu, będzie mógł rozwijać się technicznie i ekonomicznie z korzyścią dla środowiska. Podstawowym wymogiem jest certyfikowany łańcuch przetwarzania. Ani w Niemczech, ani w Europie nie potrzebujemy wstecznych przepisów dotyczących demontażu”.

 

Źródło: bvse, VDM, BDSV, VDA, VDIK (list stowarzyszenia)

germany-elv-dismantling-technologically-falling-behind-in-the-international-standard

Dołącz do nas

Członkiem Stowarzyszenia Forum Recyklingu Samochodów można zostać w każdej chwili. Zasady są proste: należy wypełnić jedną z trzech deklaracji członkowskich. Po podjęciu stosownej uchwały przez Zarząd, kandydat staje się członkiem Stowarzyszenia. Sekretariat przypomina o zapłaceniu składki przez wysłanie noty statutowej pod koniec każdego kwartału.

Dowiedz się więcej

Partnerzy