6 maja 2020

Międzynarodowa Wideokonferencja

W dniu wczorajszym tj. 05 05 2020 r. odbyła się robocza międzynarodowa wideokonferencja poświęcona ocenie sytuacji branży recyklingu samochodów na świecie – prowadził  Łukasz Cioch (LCMedia)

W konferencji brało udział 13 osób z: Komisji Europejskiej – 1, Japonii – 2,  USA – 2,  Brazylii- 1, Francji -1 Hiszpanii -1, Anglii- 1, Finlandii- 1, Polski-3.
Podczas spotkania omówiono sytuacje w  poszczególnych krajach w związku z koronawirusem, przyjęto również  program dalszego działania, miedzy innymi stworzenia  strony  internetowej na której będą umieszczane bieżące ważne informacje ze świata  oraz zaproponowano przygotowanie  petycji do WTO w sprawie ograniczania przez producentów części i pojazdów możliwości  wykorzystywania części nadających się do powtórnego użycia.

W związku z dużym prawdopodobieństwem odwołania zaplanowanej na 17-18 września V Międzynarodowej Konferencji Recykling Recykling Pojazdów w Kraju i na Świecie, FORS podejmuje także działania zmierzające do zorganizowania takiego spotkania w formule Wideokonferencji. Kolejna roboczą  międzynarodową wideokonferencję zaplanowano na 4 czerwca 2020 r.

Członkowie Stowarzyszenia FORS  mogą uzyskać dostęp do nagrania (czas – 1,5 h) po przesłaniu zgłoszenia na adres: sekretariat@fors.pl

Dołącz do nas

Członkiem Stowarzyszenia Forum Recyklingu Samochodów można zostać w każdej chwili. Zasady są proste: należy wypełnić jedną z trzech deklaracji członkowskich. Po podjęciu stosownej uchwały przez Zarząd, kandydat staje się członkiem Stowarzyszenia. Sekretariat przypomina o zapłaceniu składki przez wysłanie noty statutowej pod koniec każdego kwartału.

Dowiedz się więcej

Partnerzy