25 lutego 2020

Ministerstwo Klimatu o zmianie posiadanych decyzji w zakresie gospodarki odpadami.

Minister Klimatu przyjął sugestię FORS wyrażoną w piśmie z dnia 17 lutego 2020 r i wydał objaśnienia prawne.

(pismo FORS.pdf)

(objaśnienia prawne.pdf)

 

„Przypominamy że 5 marca 2020 r. mija termin złożenia wniosków o zmianę posiadanych decyzji w zakresie gospodarki odpadami, które wynikają z nowelizacji ustawy o odpadach. Wnioski, które zostały złożone w terminie, ale zawierają braki formalne, będą mogły zostać uzupełnione w terminie wskazanym przez właściwy organ ochrony środowiska, np. marszałka województwa” – podkreśla wiceminister klimatu Jacek Ozdoba.

więcej na:

https://www.gov.pl/web/klimat/ministerstwo-klimatu-o-zmianie-posiadanych-decyzji-w-zakresie-gospodarki-odpadami

 

Dołącz do nas

Członkiem Stowarzyszenia Forum Recyklingu Samochodów można zostać w każdej chwili. Zasady są proste: należy wypełnić jedną z trzech deklaracji członkowskich. Po podjęciu stosownej uchwały przez Zarząd, kandydat staje się członkiem Stowarzyszenia. Sekretariat przypomina o zapłaceniu składki przez wysłanie noty statutowej pod koniec każdego kwartału.

Dowiedz się więcej

Partnerzy