1 maja 2021

Nawet samochód – wrak musi mieć ubezpieczenie OC, jeśli jest zarejestrowany – wyrok Trybunału Unii Europejskiej -RP.PL

Pojazd musi mieć mieć ważną polisę OC, jeśli nie został w należyty sposób wycofany z ruchu i nadal jest zarejestrowany. Nie ma znaczenia, że jest niezdolny do jazdy ze względu na zły stan techniczny.

Powiat  Ostrowski stał  się właścicielem takiego pojazdu 7 lutego 2018 r. na  mocy  prawomocnego orzeczenia sądowego o przepadku. Auto było zarejestrowane w Polsce. Po  doręczeniu orzeczenia 20 kwietnia 2018 r.  powiat ubezpieczył  pojazd, ale dopiero od   kolejnego  dnia  pracy  urzędu,  czyli  od  poniedziałku  23 kwietnia 2018 r.

więcej: na

https://www.rp.pl/Ubezpieczenia-i-odszkodowania/210429266-Nawet-samochod—wrak-musi-miec-ubezpieczenie-OC-jesli-jest-zarejestrowany—-wyrok-Trybunalu-Unii-Europejskiej.html

Treść wyroku Trybunału Unii Europejskiej:

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=240549&pageIndex=0&doclang=PL&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=12365814

Dołącz do nas

Członkiem Stowarzyszenia Forum Recyklingu Samochodów można zostać w każdej chwili. Zasady są proste: należy wypełnić jedną z trzech deklaracji członkowskich. Po podjęciu stosownej uchwały przez Zarząd, kandydat staje się członkiem Stowarzyszenia. Sekretariat przypomina o zapłaceniu składki przez wysłanie noty statutowej pod koniec każdego kwartału.

Dowiedz się więcej

Partnerzy