1 października 2019

Nielegalny demontaż pojazdów to część szarej strefy

— artykuł – Portal Komunalny.pl

W latach 2005-2018 inspekcja ochrony środowiska skontrolowała 2677 podmiotów zajmujących się demontażem pojazdów wycofanych z eksploatacji. Nieprawidłowości wykryto w aż 1195 przypadkach.

Na 31 grudnia 2018 r. w wykazach marszałków województw znajdowały się 1054 stacje demontażu pojazdów. W 2018 r. wojewódzcy inspektorzy przeprowadzili w nich 262 kontrole. Nieprawidłowości stwierdzono w połowie przypadków. W 102 (78 proc.) były to stosunkowo niewielkie naruszenia.

Zagrożenie dla środowiska

W 29 przypadkach (22 proc.) mogło nastąpić lub nastąpiło zagrożenie lub zanieczyszczenie środowiska. 28 stacji demontażu nie spełniało minimalnych wymagań: brakowało (lub były źle oznaczone) pojemników na

W czterech przypadkach nieszczelne były nawierzchnie, w trzech brakowało sorbentów do neutralizacji ewentualnych wycieków paliw i płynów eksploatacyjnych, w dwóch – separatora i systemu odprowadzania ścieków przemysłowych, w jednym – wagi.

W latach 2010-2018 WIOŚ wydały ponad 400 decyzji w sprawach dotyczących wymierzenia kar pieniężnych za prowadzenie nielegalnego demontażu pojazdów na kwotę ponad 7 mln zł.

WIOŚ działają razem z policją

Jak informują przedstawiciele Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, większość kontroli WIOŚ przeprowadzana była w asyście policji, a część również na jej wniosek. Obecność funkcjonariusza umożliwia kontrolę nawet bez obecności kontrolowanego przedsiębiorcy (w trybie ustawy Prawo przedsiębiorców), ewentualną pomoc w przeprowadzeniu kontroli, weryfikację numerów VIN i pochodzenia pojazdów i sprawdzenie, czy pojazdy nie są kradzione.

Części z nielegalne demontowanych pojazdów są sprzedawane, podobnie jak pochodzące z nich odpady. Zdarza się, że podmioty działające z naruszeniem prawa poświadczają nieprawdę wydając zaświadczenia o demontażu pojazdu bez ich przyjęcia. Informacje o możliwości nabycia za określoną kwotę zaświadczenia o demontaż pojazdu bez faktycznego oddania pojazdu można nawet znaleźć na portalach społecznościowych.

Zagospodarowanie odpadów w branży motoryzacyjnej będzie jednym z tematów dwudniowego „Forum Energii i Recyklingu”, które rozpocznie się 9 października i będzie towarzyszyło Kongresowi Envicon Environment.

odpady, a niektóre prace przy demontażu były prowadzone poza wyznaczonymi sektorami.

 

więcej na Portal Komunalny.pl

Dołącz do nas

Członkiem Stowarzyszenia Forum Recyklingu Samochodów można zostać w każdej chwili. Zasady są proste: należy wypełnić jedną z trzech deklaracji członkowskich. Po podjęciu stosownej uchwały przez Zarząd, kandydat staje się członkiem Stowarzyszenia. Sekretariat przypomina o zapłaceniu składki przez wysłanie noty statutowej pod koniec każdego kwartału.

Dowiedz się więcej

Partnerzy